Till sidans huvudinnehåll

Restaurang, livsmedel

och storkök

Tjänster

I storkök, restauranger och butiker är det stor och snabb omsättning av både matvaror, förpackningar såväl som av vatten och mycket annat. Restauranger har krav på sig att ha fettavskiljare för att undvika att fett rinner ut i de gemensamma avloppsledningarna och orsakar stopp. Här är de tjänster vi erbjuder.

Hushållsavfall från verksamheter

Vi hämtar ert hushållsavfall, både restavfall och matavfall.

Hushållsavfall från verksamheter uppstår av att människor använder byggnader, anläggningar och lokaler där verksamhet bedrivs. Exempel på hushållsavfall från verksamheter är matavfall, restavfall i form av städsopor från toaletter och personalutrymmen.

Information om hämtdagar, hur stort ert abonnemang är och andra detaljer hittar ni på Mina sidor. Här på de utloggade sidorna berättar vi vilka typer av abonnemang ni kan välja på. Det är obligatoriskt att sortera ut matavfallet sedan 2021.

Fett

Fett får inte hällas ut i avloppet eftersom det kan orsaka stopp i både i fastighetens avlopp och i stadens avloppsledningsnät.
 

Förpackningar

Förpackningar från verksamheter ligger utanför vårt kommunala ansvar och hanteras av NPA – Näringslivets Producentansvar – som tagit över från FTI vid årsskiftet 2023/2024.

Du som verksamhet kan anlita en entreprenör som hämtar förpackningar av papper, plast, glas och metall direkt vid din verksamhet. Vill du inte anlita en entreprenör kan du lämna förpackningar på speciella mottagningsstationer.

Det är bara privatpersoner som får lämna förpackningar vid återvinningsstationerna i gatumiljö.

Lämna grovavfall

På våra återvinningscentraler tar vi emot grovavfall från din verksamhet mot en avgift. 

Miljöfarligt avfall

Miljöfarligt avfall från verksamheter är till exempel små-elektronik, batterier, färgrester eller rengöringsmedel. Som verksamhet ska ni rapportera in miljöfarligt avfall till Naturvårdsverket. Farligt avfall kan hämtas vid din verksamhet av valfri entreprenör.

Föreskrifter och avfallsplan