Till sidans huvudinnehåll

Bo i lägenhet

Avfallstjänster

Avfall

I de flesta fall är det din hyresvärd eller styrelsen för bostadsrättsföreningen som ansvarar för kontakterna kring din avfallshämtning.

Ditt restavfall (vanliga soppåsen) och matavfall hämtas av en av våra upphandlade samarbetspartners.

I avgiften för avfallshämtning som din fastighetsägare eller bostadsrättförening betalar ingår:

  • Hämtning av hushållsavfallet
  • Behandling av avfallet
  • Att du kan lämna grovavfall, elavfall och farligt avfall till våra olika insamlingssystem;
    • återvinningscentraler och återbruk,
    • pop-up återbruk,
    • miljöstationer samt mobila miljöstationen.
  • Administration och information kring avfallshanteringen i Stockholm.

Avfallsguiden

Är du osäker på hur du ska sortera och var du ska lämna olika typer av avfall kan du kolla in vår sorteringsguide. Där kan du få svar på hur du sorterar tandborsten, kattsanden, stekpannan och mycket annat.

Du hittar avfallsguiden här.

Hämtning av grovavfall

Har du behov av att få grovavfall, som t.ex. möbler, textilier, husgeråd och elavfall hämtat? Din fastighetsägare ska erbjuda dig och dina grannar möjlighet att sortera ut grovavfall minst två gånger per år. Du kan också beställa hämtning av grovavfall privat.

Läs mer om hämtning av grovavfall.

Nu är det obligatoriskt att sortera sitt matavfall

I Stockholm är det obligatoriskt att sortera sitt matavfall från 1 januari 2023. Har din fastighetsägare inte beställt insamling ännu eller om kärlen inte hunnit levereras så behöver du invänta att det blir möjligt att sortera i din fastighet. 

Fastigheter med sopsug utan matavfall och svårare hämtställen med säck kommer att starta upp matavfallsinsamlingen 1 juli 2024.

Du kan inte själv anmäla dig för matavfallshämtning. Men finns insamling i fastigheten är det bara att sätta igång!

Här får du lite sorteringstips.

Här lämnar du avfall som privatperson

Återvinningscentraler

Hitta adresser och öppettider till återvinningscentraler och återbruk.

Pop-up återbruk

Lämna smått grovavfall på en plats nära dig! Vi är på två platser varje helg under perioden april - oktober. Hit tar du dig enkelt genom att gå eller cykla.

Mobila miljöstationen

Nu finns våra turlistor för 2023 publicerade. När kommer Mobila miljöstationen stanna nära dig? Kolla in vår turlista!

Alla platser för återvinning och återbruk

Hitta alla våra tjänster och inlämningsplatser för grovavfall, miljöfarligt avfall, elavfall och återbruk.

Minska ditt matsvinn

Välj att ta vara på maten

Vi behöver bli bättre på att slänga mindre mat. Att planera matinköp, förvara maten rätt och att använda de rester som uppstår.

Förvara maten rätt för att undvika matsvinn

Här är några hållpunkter för att undvika att behöva slänga bra mat i onödan.

Därför är det bra att sortera ut matavfallet

Genom att matavfallssortera hjälper du till att göra Stockholm till en klimatsmart och fossilbränslefri stad. Samtidigt kan du spara pengar.

Se alla artiklar inom det här ämnet