Till sidans huvudinnehåll

Bo i lägenhet

Avfallstjänster

Avfall

I de flesta fall är det din hyresvärd eller styrelsen för bostadsrättsföreningen som ansvarar för kontakterna kring din avfallshämtning.

Ditt restavfall (vanliga soppåsen) och matavfall hämtas av en av våra upphandlade samarbetspartners.

I avgiften för avfallshämtning som din fastighetsägare eller bostadsrättförening betalar ingår:

 • Hämtning av hushållsavfallet
 • Behandling av avfallet
 • Att du kan lämna grovavfall, elavfall och farligt avfall till våra olika insamlingssystem;
  • återvinningscentraler och återbruk,
  • Pop-up återbruk,
  • Returrundan,
  • miljöstationer.
 • Administration och information kring avfallshanteringen i Stockholm.

Grovavfall

Din fastighetsägare ska erbjuda dig och dina grannar möjlighet att sortera ut grovavfall minst två gånger per år. Du kan också beställa hämtning av grovavfall privat.

Det är obligatoriskt att sortera sitt matavfall

I Stockholm är det obligatoriskt att sortera sitt matavfall sedan januari 2023. Har din fastighetsägare inte beställt insamling ännu eller om kärlen inte hunnit levereras så behöver du invänta att det blir möjligt att sortera i din fastighet. 

Fastigheter med sopsug utan matavfall och svårare hämtställen med säck kommer att starta upp matavfallsinsamlingen efter sommaren 2024.

Du kan inte själv anmäla dig för matavfallshämtning. Men finns insamling i fastigheten är det bara att sätta igång!

Tips till dig...

Hämtning av grovavfall

Vill du få ditt grovavfall hämtat? Vi hämtar grovavfall, till exempel möbler, textilier, husgeråd och elavfall hemma hos dig som privatperson.

Sorteringsguiden A-Ö

Är du osäker på hur olika saker ska sorteras när du ska slänga dem? Här kan du läsa om hur olika slags avfall och material sorteras och återvinns.

Det här sorteras som matavfall

Det är viktigt att rätt saker läggs i matavfallspåsen. Skal och rester som klassas som mat ska dit. Allt annat läggs i vanliga avfallspåsen eller förpackningsinsamlingen.

Här lämnar du avfall som privatperson

Återvinningsstationer

Återvinn förpackningar och tidningar på en återvinningsstation. Hitta din närmaste här. Om det är skräpigt eller fullt kan du felanmäla stationen.

Återvinningscentraler

Hitta adresser och öppettider till återvinningscentraler och återbruk. Här lämnar du till exempel grovavfall, elektronik, porslin och återbruk.

Pop-up återbruk

Lämna smått grovavfall på en plats nära dig! Vi är på två platser varje helg under perioden april - oktober. Hit tar du dig enkelt genom att gå eller cykla.

Returrundan

Hör du en glad trudelutt i kvarteret? Då är Returrundan på plats och tar emot grovavfall, miljöfarligt avfall och saker till återbruk. En sväng för ditt släng.

Alla platser för återvinning och återbruk

Hitta alla våra tjänster och inlämningsplatser för grovavfall, miljöfarligt avfall, elavfall och återbruk.