Till sidans huvudinnehåll

Byggaktör

Översikt

Översikt

Här har vi samlat information och riktlinjer kring vatten, avlopp och avfallshantering i samband med ny- och ombyggnationer. Vi hoppas att du hittar det du söker i flikarna för respektive del i byggskedet.

Sidorna vänder sig till dig som är stadsplanerare, projektör, byggherre, exploatör, fastighetsägare eller förvaltare och som ska planera för ett större byggnationsprojekt.

Olika kommuner olika regler

Ska du bygga i Stockholm gäller våra riktlinjer för både VA och avfallshantering.

Bygger du i Huddinge gäller våra riktlinjer för VA. Huddinge kommun ansvarar för avfallshanteringen.

Du kanske också vill läsa om

Lagra och transportera avfall

Det finns regler för hur olika slags avfall ska förvaras, lagras och transporteras samt vilket utrymme och vilken utrustning som krävs.

Återvinningscentraler som företag kan använda

Adresser och information om återvinningscentraler som företag och verksamheter får använda.