Till sidans huvudinnehåll

Villaägare

Riktlinjer och lagar

Bestämmelser för avfallskärl

Vi äger kärlen och de ingår i ditt abonnemang. Du ansvarar själv för rengöring av kärlen. Vid hämtning ska kärlens handtag stå vända mot gatan så att sophämtaren inte behöver göra onödiga vridrörelser.

Placering av kärl

 • Senast klockan 06.00 på hämtningsdagen ska kärlen vara utplacerade för tömning.
 • Kärlen ska placeras max tre meter in på tomten/skaftet/servitutet.
 • Vänd kärlen med handtaget mot sophämtaren.
 • Sophämtaren ställer tillbaka kärlet på samma plats som det hämtades.
 • Kontrollera att kärlen är hela. Kontakta annars kundtjänst så hjälper vi dig.
 • Vägen fram till kärlen ska vara lättframkomlig och tillräckligt bred. Framför och runt om kärlen ska det finnas gott om arbetsutrymme. Det betyder att du inte kan placera kärlen i en fasadlucka eller någon form av sopskåp som sophämtaren måste öppna.
 • Vägen från sopkärlen till sopbilen ska vara plan och hårdgjord. Gräsmatta, grus, lera, ojämn stenbeläggning, trappor och/eller sluttningar till och från sopkärlet är inte acceptabelt ur arbetsmiljösynpunkt.
 • Klipp ner trädgrenar och buskar som hänger ner över kärlen eller på vägen fram till kärlen.
 • Grindar ska vara lätta att öppna och stänga.
 • Tänk på att inte ha hund lös på tomten under hämtdagen.

För fastighetsägare som har kommunal mark mellan tomtgräns och gata

Ställ ut ditt kärl max tre meter från sopbilens stoppställe på gatan. Draghandtaget ska vara vänt mot sophämtaren. Kärlet får inte blockera trottoar, cykelbana eller väg. Byggnation får inte göras på kommunal mark. Du ansvarar själv för att vägen mellan kärlet och sopbilen hålls i framkomligt skick och att flytta tillbaka kärlet efter tömning.

Storlekar på avfallskärl

Standardkärlet för restavfall är 190 liter och för matavfall 140 liter. Du får kostnadsfritt byta kärlstorlek en gång per år. Vid fler byten tas en administrativ avgift ut.

Det finns fyra kärltyper

 • 140-literskärl för matavfall
 • 190-literskärl för restavfall – standard
 • 240-literskärl för restavfall
 • 370-literskärl för trädgårdsavfall

Mått på avfallskärl

Måtten beskrivs i centimeter: bredd x djup x höjd. Måtten kan variera något beroende på årsmodell, +- 0,5 cm.

 • 140-literskärl: 50 x 54 x 107 cm, lock-i-lock
 • 190-literskärl: 56 x 69 x 107 cm, lock-i-lock
 • 240-literskärl: 58 x 73 x 107 cm, lock-i-lock
 • 370-literskärl: 77 x 81 x 110 cm

Lock-i-lock innebär att du kan ha kärlet stående med draghandtaget vänt mot hämtpersonal samtidigt som du enkelt kan lägga i påsar från den andra sidan.