Till sidans huvudinnehåll

Flerbostadshus

Fastighetsägare eller brf

Översvämningar

I samband med skyfall/kraftig nederbörd kan översvämningar inträffa. Om du drabbats av en översvämning ska du alltid börja med att anmäla skada till ditt försäkringsbolag.

1. Akuta åtgärder vid en översvämning

 • Bryt all elektrisk ström i de lokaler som drabbats av översvämningen. Men se till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga saker.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Fotografera skadorna i källaren för skadeanmälan till ditt försäkringsbolag.
 • I nödsituation, kontakta Brandförsvaret för hjälp med länspumpning.

2. Kontakta ditt försäkringsbolag

Anmäl alltid källaröversvämning till ditt försäkringsbolag. De hjälper dig med skadereglering och saneringsåtgärder i det akuta skedet.

Försäkringsbolag ersätter eventuella skador

Försäkringsbolaget utreder och har kontakt med oss i de fall det är aktuellt.

I de fall du inte har ett försäkringsbolag hör du av dig till oss för eventellt skadeståndsanspråk. Innan det måste du rapportera översvämningen till oss så vi kan se större samband. Hur du gör det kan du se längst ner på sidan. 

3. Rapportera översvämningen till oss

Rapportera även översvämningen till oss så vi kan se större samband.

Vi jobbar kontinuerligt med förnyelse och förbättring av vårt avloppsledningsnät för att minska risken för källaröversvämningar. När vi får information om översvämningar kartlägger och analyserar vi ledningsnätets funktion för att se var vi behöver göra åtgärder.

Du kan använda formuläret på den här sidan eller kontakta kundtjänst via e-post eller telefon. Om du skickar ett mejl ska du ange:

 • namn,
 • adress,
 • telefonnummer,
 • mejladress,
 • beskrivning av skada/ärende och
 • datum för händelsen. 

Ansvarsfördelning vid översvämningar

Fastighetsägaren ansvarar för att bekosta sanering och reparation i samband med översvämningar i fastigheten som orsakats av fel, stopp eller överbelastning i fastighetens ledningar.

Din hemförsäkring täcker en del sakdor som kan uppstå. Kontakta ditt försäkringsbolag om vad som ingår i just din försäkring.

Vårt ansvar vid översvämningar

Vi är ansvariga om översvämningar beror på fel eller stopp i de kommunala VA-ledningarna eller ifall dessa är underdimensionerade i förhållande till gällande krav.

Gränsen för ansvaret går vid förbindelsepunkten

Gränsen mellan vad som räknas som fastighetens ledningar och de allmänna ledningarna går vid den så kallade "förbindelsepunkten", som vanligen är placerad en halv meter utanför tomtgränsen.

Anmälan om källaröversvämning

GDPR

Jag har läst integritetspolicyn och godkänner att Stockholm Vatten och Avfall sparar mina kontaktuppgifter.

Du kanske också vill läsa om...

Information till dig som anmält en källaröversvämning 2021

Efter översvämningarna i maj och juni 2021 fick vi in drygt 950 anmälningar kring översvämningar från kunder. Vi har nu skickat ett uppföljande brev till dig som drabbades.

Förebygg översvämningar

Du som fastighetsägare kan minska risken för både översvämning och eventuella skador genom att att tänka på och genomföra vissa åtgärder innan skadan är ett faktum.

Backventiler

Vi får många frågor om backventiler och om de kan installeras som en hjälp mot översvämningar. Här hittar du mer information.

Stopp i avloppet

Om du får stopp i avloppet bör du först försöka undersöka var det sitter. 

Se alla artiklar inom det här ämnet