Till sidans huvudinnehåll

Flerbostadshus

Fastighetsägare eller brf

Hämtning av matavfall – grön plastpåse

För fastigheter med 240-literssäck för ert restavfallet eller sopsug utan separat inkast för matavfall.

Fastigheter som antingen har sopsug utan separat inkast för matavfall eller 240-literssäck för restavfallet får efter sommaren möjlighet att sortera ut matavfall. Har du stationär sopsug utan separat inkast för matavfall kommer du bli kontaktad av vår samordningsenhet.

Matavfallet sorteras i gröna plastpåsar som slängs tillsammans med restavfallet. På den nya eftersorteringsanläggningen Resursutvinning Stockholm separeras matavfallspåsarna från restavfallet. Matavfallet omvandlas därefter till biogas och biogödsel.

Vi har ansökt hos Naturvårdsverket om förlängd dispens från kravet på separat matavfallsinsamling, för fastigheter som har sopsug utan separat inkast för matavfall eller 240-literssäck för restavfallet. Det innebär att du som fastighetsägare inte behöver söka en egen dispens om du beställer hämtning av matavfall enligt detta brev.

Gör så här!

Beställ

Skicka in din beställning av hämtning av matavfallet via formuläret längre ner på sidan, senast den 30 april, för att säkerställa uppstart efter sommaren.

Startkit

I augusti börjar vi leverera startkit bestående av informationsfoldrar och matavfallspåsar. Du kan välja till påshållare för fastigheter som inte redan har en lösning med sorteringskärl under diskbänken i sitt kök. Leveransen av påsar räcker i cirka ett år, sedan kommer du kunna beställa fler påsar av oss på webben.

Vår samarbetspart som hämtar ert avfall, levererar startkit. Innan leverans kontaktar de den person ni uppgett på beställningsformuläret. Det är därför viktigt att ni svarar även om det är ett okänt nummer som ringer, för att ni ska kunna få startkiten. Ni ansvarar själva för att dela ut dessa till hushållen och informera om att de boende ska börja sortera sitt matavfall. Sedan kan de boende börja sortera direkt.

Kostnad 

Sortering i grön plastpåse kommer inte att kosta extra utöver den vanliga kostnaden för restavfallet under 2024 men framtida avgifter är ännu inte beslutade.

Taxan beslutas av avfallsnämnden och kommunfullmäktige under senare delen av 2024 och vi kan därför inte ge något definitivt svar i dagsläget. 

Vi vill ändå ge en indikation. Vi gör bedömningen att taxan för 240-literssäck med matavfallssortering i grön plastpåse kommer att vara mellan 8-15 procent högre än för en 240-literssäck med endast restavfall.

Samma gäller för mobil och stationär sopsug. Sopsugar som sorterar matavfall i grön plastpåse får mellan 8-15 procent högre taxa än kunder som har separat insamling för matavfallet. Separat insamling kan vara separata inkast för matavfall, eller annan lösning för matavfallet så som kärlskåp på gården eller bottentömmande behållare för matavfall.

Detta är bolagets bästa bedömning, men siffrorna kan komma att justeras när avfallstaxan för 2025 har beslutats.

Lämna extra nyckel om ni delar soprum med verksamhet

Om ni har 240-literssäck för restavfallet och delar soprum med en verksamhet, behöver vi ytterligare tillträde till ert avfallsutrymme i form av en extra nyckel. Detta då verksamhetsavfallet transporteras med ett separat fordon till en annan mottagningsanläggning.

Nyckeln behöver finnas på plats när vi levererar sorteringsutrustningen (startkit). Vår samarbetspart som hämtar ert avfall ska kvittera ut nyckel, bricka eller kod där så behövs. De kommer att kontakta er om detta per brev, så se till att ha denna redo. 

De verksamheter som inte hanterar livsmedel eller serverar över 25 portioner mat per dag får sortera matavfall i den gröna plastpåsen.

Informera styrelse och boende

När du ska informera berörda personer t.ex. i styrelsen inför er beställning av matavfall finns en presentation som stöd.

Presentation om beställning av matavfallsinsamling - grön plastpåse

Det är viktigt att informera de boende om att de ska börja sortera matavfall. Innan de får startkitet behöver du informera dem om att de börja matavfallssortera och när, var de hittar sorteringsutrustningen (startkitet) och att de ska slänga den gröna plastpåsen med matavfallet på samma ställe som restavfallet. Här hittar du informationsmaterial att t.ex. sätta upp i trapphusen:

Informationsmaterial (anpassat material för sortering i grön plastpåse publiceras under juni).

Kärl och bottentömmande behållare mer miljövänligt

Finns utrymme och möjlighet att sortera matavfallet i matavfallskärl eller i bottentömmande behållare på er fastighet, är det ännu bättre ur miljösynpunkt.

För beställning av matavfallskärl och bruna matavfallspåsar i papper, läs mer här.

Beställning av hämtning av matavfall - grön plastpåse

Abonnemangsuppgifter

Leveransalternativ för startkit
Önskas informationsaffischer (A3) till trapphus eller avfallsutrymme?
GDPR

Jag har läst integritetspolicyn och godkänner att Stockholm Vatten och Avfall sparar mina kontaktuppgifter.