Till sidans huvudinnehåll

Kontakta oss

Rapportera oegentligheter

Vi använder ett externt system där du som kund, leverantör eller privatperson anonymt kan rapportera missförhållanden som rör vår verksamhet. Rapporteringen av oegentligheter görs hos en extern part för att du ska garanteras anonymitet.

Vi har ett system för att rapportera oegentligheter där kunder, privatpersoner och leverantörer anonymt kan uppmärksamma organisationen på missförhållanden. Syftet är att vi ska kunna ta tag i problem i ett så tidigt skede som möjligt. Kanalen är tänkt som ett komplement om man som utomstående inte känner sig trygg med att vända sig till sin ordinarie kontaktperson.

Om jag vill rapportera något, kan jag vara anonym?

Systemet för att rapportera oegentligheter ligger hos Lantero, ett externt företag, och all data som rör systemet lagras på servrar utanför Stockholm Vatten och Avfall. Du kan välja att rapportera helt anonymt och då finns ingen möjlighet att verifiera vem du är. Om du bifogar bilagor, se till att de inte innehåller personuppgifter eller annan avslöjande information.

Vad gör ni med inrapporterade ärenden?

Alla rapporterade ärenden kommer att beaktas. I de fall ärenden bedöms ligga utanför visselblåsarsystemets syfte hänvisas de till lämplig annan part. Handlagda ärenden raderas ur systemet så att information inte lagras i onödan.

Hur fungerar tjänsten?

Om du vill rapportera något går du in på https://lantero.report/svoa 

Tydliga frågeformulär hjälper dig att ge fullständig information som gör ditt ärende möjligt att utreda på ett bra sätt. Det finns också möjlighet att korrespondera anonymt med dig om mer information skulle behövas. Inom Stockholm Vatten och Avfall finns två utvalda förtroendepersoner med ansvar att handlägga ärenden. De loggar in i systemet med personlig inloggning så att ingen obehörig person kan komma åt information kring ett ärende. Ingen känslig information skickas via mejl. Vid förhöjd risk för intressekonflikter handläggs ärenden av en extern och oberoende part. Ett handlagt ärende återrapporteras till ledningen med en rekommendation för åtgärd.

Hur lång tid tar en utredning?

Den initiala utredningen tar normalt omkring två veckor.

Hur vet jag som uppgiftslämnare vad som har hänt med ärendet?

Efter en utredning får du återkoppling om att ärendet har handlagts eller avskrivits, samt kortfattad information om hur det har bedömts.

Jag har frågor om systemet för att rapportera oegentligheter, vart vänder jag mig?

Vid frågor om funktionen kan du vända dig till säkerhetsansvarig på Stockholm Vatten och Avfall, 08-522 120 00, funktion.sv.sakerhet@svoa.se