Till sidans huvudinnehåll

Vattentjänstplan

Vattentjänstplan

En vattentjänstplan är ett styrdokument som alla kommuner i Sverige ska ha efter att Lagen om allmänna vattentjänster nyligen ändrats. Planen ska beskriva Stockholms stads långsiktiga planering för behov och utbyggnad av allmänna vattentjänster.

I och med att Lagen om allmänna vattentjänster nyligen ändrades behöver varje kommun i Sverige ha en aktuell vattentjänstplan. Stockholm Vatten och Avfall har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan för Stockholm stad som under hösten och vintern varit ute på samråd. Under den perioden gavs en möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Tidplan

Samråd och granskning av vattentjänstplanen är nu avslutad och den förbereds nu för bolagets styrelse. Vattentjänstplanen ska därefter antas av Stockholms stads kommunfullmäktige för att vinna laga kraft.

Kort om vattentjänstplanen

Vattentjänstplanen beskriver Stockholms stads långsiktiga planering för behov och utbyggnad av allmänna vattentjänster. Detta innebär planering för hur verksamhetsområdet för vatten och avlopp behöver utökas.

Vattentjänstplanen ska också beskriva vilka åtgärder som behöver göras för att de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna ska fungera vid skyfall. Övrig planering för vatten- och avloppsanläggningen beskrivs översiktligt.

Vattentjänstplan