Till sidans huvudinnehåll

Fakta om vatten

Kontrolleras vattnet på helgen? Vem ser till att jag får varmvatten? Vilken hårdhetsgrad har vattnet? Och vilket pH-värde har det? Det och annan fakta om vårt kranvatten har vi samlat i den här artikeln.

Vilken hårdhetsgrad har vattnet i Stockholm?

Hårdhetsgraden på Stockholms kranvatten ligger på mellan 4-6° dH (tyska hårdhetsgrader) och räknas som mjukt.

Det innebär att du kan dosera tvätt- disk- och rengöringsmedel enligt den lägsta anvisningen på paketet.

Vad gäller saltdosering till diskmaskiner brukar inte det behövas när vattnet är mjukt.

Vilket pH-värde har vattnet?

pH-värdet i utgående dricksvatten från våra vattenverk är 8,5.
På vägen genom ledningsnätet sjunker pH-värdet några tiondelar.
pH-värdet anger hur surt vattnet är.

Vilken temperatur bör dricksvatten ur kranen ha?

Temperaturen i Stockholms dricksvatten varierar med årstiden. Bäst lämpar det sig som dryck om det är under 12° C. Sommartid kan det bli något varmare här i Stockholm. Kranvatten ska aldrig ha en temperatur över 20° C när det lämnar vattenverket.

Om vattnets temperatur efter 5-10 minuters spolning inte ligger under 20° C bör fastighetsägare eller Stockholm Vatten kontaktas för att klara ut orsaken. Ofta beror för hög temperatur i kallvattnet på att kall- och varmvattenledningarna är dragna tillsammans inne i fastigheten eller att fastighetens kallvattenledning är så lång att vattnet hinner värmas upp innan det når kranen.

Vem ansvarar för varmvattnet i en fastighet?

Vi, precis som alla vattenleverantörer i hela landet, levererar kallt kranvatten.

Bor du i ett flerfamiljshus har din fastighetsägare ansvaret för att varmvattnet fungerar. Vårt ansvar slutar vid tomtgränsen och där tar fastighetsägarens ansvar över.

Bor du i en villa eller ett radhus är varmvattnet ditt eget ansvar.

Viktigt att tänka på i sammanhanget är att varmvatten inte är ett livsmedel och att vi som vattenleverantör inte har något ansvar för kvaliteten på varmvattnet.

Kan man dricka varmvatten?

Varmvatten är inget livsmedel och ska därför aldrig användas till matlagning och dryck. Det finns en risk att varmvattnet löser ut koppar från ledningarna.

Små barn är särskilt känsliga för koppar. Gör därför aldrig barnmat eller välling med hjälp av vatten från varmvattenkranen utan värm alltid kallvatten.

Är dricksvatten en färskvara?

Ja, dricksvatten klassas som livsmedel och bör hanteras som färskvara. Om man har varit bortrest en tid kan det vara bra att låta vattenkranen stå och spola en liten stund så att man får friskt vatten.

Vem kontrollerar vattnet på helgerna?

Vi jobbar för dig dygnet runt, året om för att du alltid ska ha vatten av hög kvalitet i kranen. Vår driftcentral är ständigt bemannad och kvalitetskontroller görs oavsett om det är helg eller vardag. I våra vattenverk har vi den modernaste tekniken för rening och kvalitetskontroll. Om en vattenläcka skulle uppstå rycker vi ut och åtgärdar den oavsett tid på dygnet.

Varför blir det vita avlagringar i mina kastruller?

Kokning ger, trots vattnets låga innehåll av kalk, en vit kalkutfällning. För att få bort kalkavlagringar går det att använda ättiksyra eller citronsyra som löser upp kalken. Spola av med vatten och torka så försvinner dina fläckar. De vita utfällningarna är inte farliga.

Behöver vattnet renas extra genom filter?

Det finns ett antal företag som erbjuder olika filteranläggningar för rening av dricksvatten. Om du har kommunalt vatten finns det ingen anledning för ytterligare rening. Risken att det blir sämre ökar däremot betydligt. Bakterietillväxt i filter kan ge hygieniska problem. Det finns även risk för läckage av andra ämnen från filtret.

Stockholms kranvatten håller högsta kvalitet och kontrolleras noggrant.

Är det bättre att dricka flaskvatten än kranvatten?

Nej. Stockholm har ett friskt och gott kranvatten av mycket hög kvalitet.

Det är bara dyrt, tungt och onödigt att bära hem flaskor med vatten. Kranvattnet är det absolut miljövänligaste och billigaste alternativet. Det levereras direkt hem till dig och påverkar inte miljön med tunga transporter. Dessutom kostar det bara knappt 2 öre litern.

Finns det fluorid i kranvattnet?

Våra vattenverk har aldrig tillsatt fluorid till dricksvattnet och kommer inte att göra det heller.

Halten fluorid i dricksvattnet är mindre än 0,20 milligram per liter. Det betyder att det finns så lite att laboratoriet inte hittar något.

Tjänligt vatten, vad betyder det?

Tjänligt är det högsta betyg dricksvatten kan få enligt de krav som Livsmedelsverket ställer. Stockholms vatten uppfyller kraven med god marginal. Det är ingen slump. I våra vattenverk är kontrollen igång dygnet runt. Dessutom tar vi mer än 1 000 vattenprover varje år hos våra kunder.