Till sidans huvudinnehåll

Restaurang, livsmedel

och storkök

Hämtning av använd matolja

Visste du att använd matolja återvinns? Oljan renas och kan användas i nya produkter som stearinljus, tvätt- och tvålprodukter. Återvunnen matolja är populär hos tillverkare. Den kan ersätta palmolja som bidrar till att regnskog måste avverkas.

Använd matolja, också kallat spillfett, samlas in i behållare och är ett kommunalt ansvar. För att starta en tjänst för hämtning behöver du teckna ett abonnemang hos oss. Det gör du via formuläret nedan eller genom att skriva ut och använda blanketten längst ner på sidan. Tjänsten är kostnadsfri. Att anlita någon annan för detta är inte tillåtet.

Vad händer när tjänsten startar?

  • En godkänd och upphandlad entreprenör kommer att köra ut en behållare till er som ni kan hälla den använda matoljan i.
  • Locket behöver vara tillslutet när det är dags för hämtning.
  • Placera behållaren lättillgänglig för hämtpersonalen. Men tänk på att behållaren och innehållet är stöldbegärligt så placera den gärna oåtkomligt för utomstående. Är du osäker på var du ska placera behållaren? Prata med entreprenören, så kan de hjälpa till med tips.
  • När din behållare hämtas får du en ny tom som du kan börja använda direkt.
  • Var stolt över att ha bidragit till en mer hållbar miljö genom att återvinna din matolja.

Häll inte fettet i fettavskiljaren. Då riskerar fettavskiljaren att bli full. Det leder till att fettet rinner ut i avloppet där det kan orsaka stopp.

Om du istället vill beställa tömning av fettavskiljare eller kombitank använder du blanketten längre ner på sidan.

Beställ hämtning av använd matolja

Enskild firma
Hanterar livsmedel
Hämtning av 60L fat
Hämtning av 200L fat
GDPR

Jag har läst integritetspolicyn och godkänner att Stockholm Vatten och Avfall sparar mina kontaktuppgifter.

Viktigt att veta om fett och fettavskiljare

Fettavskiljare – ett krav för livsmedelslokaler

Fett sätter igen avloppsledningar. Eftersom ledningsnätet är dimensionerat för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär måste verksamheter som storkök, gatukök, restauranger, bagerier med flera ha en EU-godkänd

Ge din fettavskiljare lite kärlek

Alla restauranger i Stockholm måste ha en fettavskiljare så att fett inte kommer ut i avloppsledningarna och orsakar stopp. Dessvärre hamnar även skräp från restaurangen ofta i dem. För att fettavskiljaren ska kunna göra

Tömning av fettavskiljare och kombitank

Teckna abonnemang för tömning av fettavskiljare, kombitank eller sluten matavfallstank hos oss. Service av dem behöver du ordna via en annan leverantör.

Vanligaste frågorna om fettavskiljare

Fett som spolas ner i avloppet stelnar och fastnar i avloppsledningarna. Detta kan ge stopp i avloppet i fastigheten eller i de gemensamma avloppsledningarna. Kostsamma problem för din fastighetsägare och för det

Matavfallskvarn till tank

Avfallskvarn är ur flera aspekter ett bra sätt för restauranger, storkök och livsmedelsbutiker att hantera sitt matavfall.

Se alla artiklar inom det här ämnet