Till sidans huvudinnehåll

Villaägare

Vatten- och avfallstjänster

Dela sophämtning med en granne

Om du är ett litet hushåll och har väldigt lite avfall kan du dela sopkärl med en granne. Ni behöver komma överens om vilken av era adresser som kärlet ska stå på.

Du kan dela kärl med en granne både för de vanliga soporna – restavfallet – och för matavfallet. Ni ansöker om ett gemensamt kärl gemensamt.

Villkor för delad sophämtning

  • Ägaren av den fastighet där kärlet är placerat (värdfastigheten) är ansvarig för att villkoren för kärlplacering uppfylls.
  • Tillståndet för gemensamt sopkärl kan tas tillbaka om kärlet inte sköts eller andra missförhållanden uppkommer.
  • Önskar den ena parten att sluta med gemensam hämtning måste båda parter gemensamt anmäla detta skriftligt senast en månad före önskad tidpunkt.
  • Parterna är skyldiga att anmäla eventuella förändringar av de förhållanden som motiverar ansökan och som legat till grund för ett medgivande av gemensam hämtning.
  • Om det blir en ny ägare för någon av fastigheterna upphör den gemensamma hämtningen och en ny ansökan krävs om gemensam sophämtning önskas även i fortsättningen.
  • Om fastighet II (inte värdfastigheten) har ett sopkärl innan den gemensamma sophämtningen startas kommer detta kärl att hämtas av oss.

Ansökan om delat kärl

Typ av kärl som önskas

(1) - Endast tillsammans med matavfallskärl eller godkänd anmälan av hemkompost.

 

Fastighet 1 (värd, där kärl kommer placeras)

Fastighet 2 (gäst)

GDPR

Jag har läst integritetspolicyn och godkänner att Stockholm Vatten och Avfall sparar mina kontaktuppgifter.

Ladda ner och skriv ut blankett