Till sidans huvudinnehåll

Flerbostadshus

Hyresvärd eller brf

Fastigheten har fastighetsnära insamling

Om din fastighet har fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar idag så har det skett vissa förändringar vid årsskiftet 2023/2024. Här hittar du mer information om vad det innebär.

Har din fastighet förpackningsinsamling på fastigheten idag?

Använd en godkänd entreprenör

Som fastighetsägare ansvarar du för att ha koll på att entreprenören som ni anlitar är godkänd av oss från 1 januari 2024. Om de inte är det behöver du kontakta en ny godkänd entreprenör.

Ändringar av avtal och kontakt

Är din nuvarande entreprenör godkänd av oss? Då kan ni såklart fortsätta använda dem. Du fortsätter också ha kontakt direkt med din entreprenör och de fakturerar enligt sin prislista. För ändringar av ditt abonnemang, felanmälan eller frågor kring tjänsten kontaktar du entreprenören direkt.

Kostnader och bidrag

Tänk på att kolla om avgiften har ändrats efter årsskiftet. Varje entreprenör sätter sin prislista, den begränsas dock av en maxtaxa som beslutas av Stockholms stads kommunfullmäktige.

Vi kommer att betala ut ett bidrag till fastighetsägare med FNI i efterhand, löpande under året, med start efter sommaren. Bidraget grundar sig på ersättningsmodellen som är beslutad av Naturvårdsverket.

Har du fastigheter i flera kommuner?

Det kan vara andra regler för dina fastigheter i andra kommuner.

Läs mer

Saknar ni förpackningsinsamling – FNI – i fastigheten?

Då kan det vara dags för dig som hyresvärd eller bostadsrättsförening att börja fundera på vad det innebär för er. Här hittar du våra tips och råd.

Godkända företag för insamling

1 januari tog vi över ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall i Stockholm. Har ni i er fastighet insamling av förpackningar så måste ni säkra att den leverantör ni har valt är godkänd av oss.

Tips på att utforma miljörummet rätt!

Ett miljörum fungerar som bäst när det är praktiskt planerat och lätt att använda. Det behöver vara tydligt var olika typer av avfall hör hemma och det måste vara en fungerande arbetsmiljö för de som hämtar avfallet.

Kostnader och bidrag för fastighetsnära insamling

Nyheter för dig som är hyresvärd eller bostadsrättsförening som har fastighetsnära insamling av förpackningsavfall (FNI). Här finns information om hur du ansöker, bidragsmodellen och tidplan för utbetalning.

Tips för er som redan har FNI

Här kan du läsa vad som gäller för er som redan har FNI och vad ni behöver tänka på nu när kommunerna tagit över ansvaret för insamlingen.

Vi ansvarar för insamlingen av förpackningar

Regeringen har beslutat att kommunerna får ansvar för insamlingen av hushållens förpackningsavfall från 2024.