Till sidans huvudinnehåll

Byggaktör

Vid projektering

Vid projektering

Att alla kan få rent dricksvatten och att avlopp- och avfallshanteringen sker på ett ordnat och miljöriktigt sätt är en viktig del av stadens infrastruktur.

Dessa frågor behöver därför alltid finnas med i den tidiga planeringen. Det gäller för alla om- och nybyggnadsprojekt, oavsett storlek.

På dessa sidor har vi samlat det du behöver för att planera och projektera för ditt projekt.