Till sidans huvudinnehåll

Byggaktör

Vid projektering

Vid projektering

Att alla kan få rent dricksvatten och att avlopp- och avfallshanteringen sker på ett ordnat och miljöriktigt sätt är en viktig del av stadens infrastruktur.

Dessa frågor behöver därför alltid finnas med i den tidiga planeringen. Det gäller för alla om- och nybyggnadsprojekt, oavsett storlek.

På dessa sidor har vi samlat det du behöver för att planera och projektera för ditt projekt.

Stockholm_vatten_Globen.jpg

Planera för dagvattnet

Mycket kan göras för att utveckla dagvattenhanteringen i en hållbar riktning. Med god behovsstyrd planering går det att etablera lösningar som både renar dagvatten och rustar staden för att klara större vattenflöden och