Till sidans huvudinnehåll

Byggaktör

Vid projektering

Vid projektering

Att alla kan få rent dricksvatten och att avlopp- och avfallshanteringen sker på ett ordnat och miljöriktigt sätt är en viktig del av stadens infrastruktur.

Dessa frågor behöver därför alltid finnas med i den tidiga planeringen. Det gäller för alla om- och nybyggnadsprojekt, oavsett storlek.

På dessa sidor har vi samlat det du behöver för att planera och projektera för ditt projekt.

Planera för dagvatten

Dagvattenwebben

Mycket kan göras för att utveckla dagvattenhanteringen i en hållbar riktning. På dagvattenwebben hittar du vägledning om hur dagvattnet kan planeras på ett sätt som överensstämmer med Stockholms dagvattenstrategi.