Till sidans huvudinnehåll

Event

och tillfälliga verksamheter

Hämtning av grovavfall

Som företagare beställer du hämtning av grovavfall genom kontakta någon av våra upphandlade entreprenörer.

För dig som är fastighetsägare 

Som fastighetsägare ska du erbjuda möjlighet för boende att sortera ut grovavfall minst två gånger per år. Detta är specificerat i föreskrifterna för avfallshantering i Stockholms kommun, paragraf 38. Saknas utrymme inom fastigheten kan du till exempel beställa en container.

Polistillstånd för container och byggsäckar

Kom ihåg att det krävs ett polistillstånd för att ställa upp en container eller byggsäck på offentlig plats.