Till sidans huvudinnehåll

Monster of Våtservett

Det är hög tid att vi lyfter problemet med den ökande mängden monster i våra avlopp. Nedspolat fett och skräp skapar stora problem i avloppssystemen och på våra reningsverk. Gör istället en hjälteinsats och släng våtservetter där de hör hemma – i hushållssoporna eller på en miljöstation.

Don't feed the Monster of Våtservetter - Så här lätt blir du en hjälte

Det är lätt att tro att toapapper, hushållspapper och våtservetter är samma sak. Det är det inte. Toapapper är gjort för att lösa upp sig i vatten, medan våtservetter är gjorda av bomullsfibrer som inte löser upp sig och hushållspapper är ett våtstarkt papper som inte heller ska lösa upp sig.

I Stockholm spolar vi ner stora mängder skräp i avloppet varje år. Det leder till stopp i pumpar och ledningar. Och kaos på reningsverken. Skräpet sliter på utrustningen, driftskostnaderna blir högre och personalen får ett allt tyngre och smutsigare jobb. Och om du har otur drabbas du av ett avloppsstopp där avloppsvattnet stiger ur toaletten och golvbrunnar.

Vi vill med hjälp av vårt monster lyfta vilka problem något så oskyldigt som en våtservett kan ställa till med. Så nästa gång du använder en våtservett – göd inte monstret utan släng den i en papperskorg.

Vad är problemet?

I Stockholm spolas det ner stora mängder skräp i avloppet varje år. Det leder till stopp i pumpar och ledningar. Och kaos på reningsverken. Skräpet sliter på utrustningen, driftskostnaderna blir högre och personalen får ett allt tyngre och smutsigare jobb.

Och om du har otur drabbas du av ett avloppsstopp där avloppsvattnet stiger ur toaletten och golvbrunnar. Med hjälp av monstren vill vi berätta vilka problem något så oskyldigt som några fettdroppar och en våtservett kan ställa till med.

Mer fakta:

Ladda ner

Våra monster

Monster of Tvätt

Överdrivet tvättande leder till försämrad vattenkvalitet då läbbiga kemikalier och mikroplaster inte kan renas bort utan följer med ut i Östersjön.

Monster of Flott

Monstren fortsätter härja i våra avlopp och skapar kaos i rören. Nedspolat fett skapar stora problem i avloppssystemen och på våra reningsverk.

Monster of Våtservett

Nedspolat skräp skapar problem i avloppssystemen och på våra reningsverk. Släng våtservetter där de hör hemma – i hushållssoporna eller på en miljöstation.