Till sidans huvudinnehåll

Vårt dricksvatten kontrolleras noga

Vårt dricksvatten kvalitetskontrolleras dygnet runt, året om. Hårdhetsgraden på Stockholms kranvatten ligger mellan 4-6° dH och är mjukt.

Stockholms dricksvatten kvalitetskontrolleras dygnet runt, året om. Kontrollen sker i flera steg. 

  • För att långsiktigt följa förändringar i vattenkvaliteten tas regelbundet prover på Mälarvattnet. 
  • Vattnet som pumpas in i vattenverken för att renas kontrolleras vid intaget.
  • Under reningsprocessen undersöks vattenkvaliteten för att bevaka att reningen sker på bästa sätt. Denna kontroll sker dels inne i vattenverket (pH, turbiditet och kloröverskott), dels på vattenverkens laboratorier, ett på Lovö och ett på Norsborg. Båda laboratorierna är ackrediterade för dricksvattenanalyser.  
  • För att säkerställa kvaliteten på det utgående dricksvattnet kontrolleras det enligt Livsmedelsverkets riktlinjer. 
  • Vattenkvaliteten undersöks även i ledningsnätet och minst 1 000 prover tas varje år hos kunderna.