Till sidans huvudinnehåll

Lämna avfall

Från företag

Elavfall

För elavfall från företag och verksamheter gäller olika avlämningsregler beroende på om produkten ingår i el-kretsens producentansvar el-returen eller ej.

Elavfall som ingår i el-retur

Dessa ingår i el-returen

 • Ljuskällor – lysrör, glödlampor och lågenergilampor.
 • Vitvaror – kylmöbler, spisar, spisfläktar, ugnar, diskmaskiner, tvättmaskiner, torkskåp, torktumlare och kallmanglar för hushållsbruk.
 • Diverse elektronik – spel, leksaker och laddare eller transformatorer till mobiltelefoner, datorer eller handverktyg.
 • Telefoner, telefonsvarare, mobiltelefoner, TV, video och radio.
 • Kontorsutrustning – dator, skrivare, modem, skanner, fax och kopiator med mera.
 • Medicinsk-teknisk utrustning och laboratorieutrustning.

Saker som ingår i el-returen kan du köra till en återvinningscentral

Elavfall som ingår i el-retursystemet kan kostnadsfritt lämnas på återvinningscentralerna Lövsta, Sätra, Vantör och Östberga.

Krav på registrering för elavfall på återvinningscentralen

Vill du lämna elavfall från en verksamhet ska du alltid kontakta personal på återvinningscentralen innan inlämning för att få avfallet registrerat.

Informationen som behöver uppges är den information som vi behöver för att kunna registrera mottagandet enligt 6 kap 3 § 1. i Avfallsförordningen. Det är uppgifter om:

 • Datum för överlämnandet till oss
 • Avfallsinnehavarens organisations- eller VAT-nummer
 • Plats där avfallet senast hanterats
 • Transportsätt
 • Plats för avfallets tidigare hantering
 • Eventuellt tidigare avfalls-id

Intyg för avlämning av elavfall från verksamhet och företag

För att lämna elavfall på våra återvinningscentraler krävs det att du som verksamhet har med dig ett avlämnarintyg. Det skapas i förväg på El-kretsens hemsida.

Beställ hämtning av elavfall som ingår i el-returen

För produkter som ingår i el-returen beställer du hämtning av någon av våra upphandlade entreprenörer.

Du avtalar själv om du vill ha regelbunden hämtning, exempelvis från ett grovsoprum. Eller en enstaka hämtning, till exempel i samband med att ni bytt ut trasiga elprodukter.

Elavfall som inte ingår i el-retur

Elavfall som inte ingår i el-returen kan inte lämnas på våra återvinningscentraler.

Dessa ingår inte i el-returen

 • Kyl- och frysmöbler från restauranger och företag. Till exempel försäljningsautomater, kyl- och frysdiskar
 • Elektrisk utrustning för bilar
 • Fast installerad utrustning för uppvärmning eller ventilation, till exempel element/radiatorer, fläktar, luftkonditionering och varmvattenberedare
 • Försäljningsautomater
 • Industrielektronik/produktionsspill
 • Kablar och annan fast installerad elektronisk utrustning som proppskåp eller transformatorer
 • Maskiner eller del av maskiner för tillverkning i industri eller jordbruk/produktionsverktyg
 • Neonlysrör
 • Elektriskt styrbara möbler

För aktuell förteckning över elavfall som ingår i el-retur, det vill säga elavfall av hushållstyp - se El-kretsen.

Saker som inte ingår i el-returen kan hämtas av valfri entreprenör

För produkter som inte ingår i el-returen beställer du hämtning från valfri entreprenör. Tänk på att välja en entreprenör som har tillstånd för att hämta och transportera avfall. Entreprenörer hittar du genom att söka på till exempel återvinning.

Du kan också köra dem till en förbehandlingsanläggning

Du kan även själv köra elavfall som inte ingår i el-returen direkt till en förbehandlare som hanterar elavfall.

Här hittar du förbehandlare av el-material och elektronik

 • Cosmo Elektronik, Västerås 021-663 00
 • Kuusakoski, Spånga, 08-564 722 40
 • Ragn-Sells Elektronikåtervinning, Hässelby 08-471 80 40
 • SIMS/MIREC AB, Norrköping 011-36 80 30
 • Stena, Västerås 010-445 92 51
 • Svensk El-demontering AB, Järfälla 08-583 604 60
 • Uppsala Elektronikåtervinning 018-727 47 29

Förbehandlare av freonprodukter

 • Svensk Freonåtervinning AB, Kyrkhamnsvägen 2, Hässelby.

Kyl och frys av hushållstyp

Kyl och frys av hushållstyp ingår i el-retursystemet och kan transporteras separat av den som har transporttillstånd för farligt avfall från Länsstyrelsen.

Enstaka kyl- och frysmöbler av hushållstyp får lämnas på återvinningscentralerna Lövsta och Vantör. Vid större mängder kylmöbler av hushållstyp, kontakta El-kretsen.

Professionell kyl- och frysutrustning

Kyl- och frysmöbler från restauranger och företag, till exempel försäljningsautomater, kyl- och frysdiskar lämnas mot en avgift hos Svensk Freonåtervinning, Kyrkhamnsvägen 2 Hässelby.

Kyl och frys från andra kommuner

Kylskåp och frysar som är hämtade i andra kommuner än Stockholms stad ska lämnas till respektive kommuns insamlingssystem.