Till sidans huvudinnehåll

Om oss

Organisation

Stockholm Vatten och Avfall AB ägs till 100 procent av Stockholms Stadshus AB. Stockholm Vatten och Avfall AB äger 98 procent av aktierna i Stockholm Vatten AB och Huddinge kommun två procent. Holdingbolaget äger 100 procent av aktierna i Stockholm Avfall AB.

I Stockholm Vatten och Avfall AB bedrivs ingen verksamhet. Företaget är moderföretag till dotterbolagen Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB. VD för alla bolagen är Christian Rockberger.

Den operativa verksamheten bedrivs i 8 avdelningar som ligger direkt under VD. 

Stockholm Vatten och Avfalls styrelse består av nio ledamöter och nio suppleanter valda av kommunfullmäktige i Stockholm, en ledamot och en suppleant valda av kommunfullmäktige i Huddinge samt tre fackliga företrädare. Styrelsens säte är Stockholm.