Till sidans huvudinnehåll

Flerbostadshus

Fastighetsägare eller brf

Att tänka på vid uppstart

För att få en framgångsrik start på matavfallssorteringen i fastigheten är det några saker ni behöver tänka på, planera för och göra. Här är några tips.

Informera

För att få genomslag är det viktigt att alla boende får tydlig information vid uppstarten. Informationsmaterialet från oss behöver kompletteras med information om hur de boende får tillgång till utrustningen och var de kan hämta påsar. 

Här hittar du informationsmaterial som ni kan använda.

Ta också fram en rutin för hur nyinflyttade ska få information om matavfallssorteringen och få sitt startpaket med korg, folder och påsar när de flyttar in.

Sortera

För att kunna omvandla matavfallet till biogas och biogödsel får matavfallskärlet inte innehålla något annat än matavfall. Om förpackningar eller andra sopor ligger där i sker ingen hämtning. Fastighetsägaren ansvarar då för att sortera om eller beställa en ny hämtning, då som restavfall istället, mot en extrakostnad.

Placera

Placera kärlet så svalt som möjligt och långt in i miljörummet för att undvika att annat än matavfall läggs i det. Står kärlet utomhus bör det inte stå i direkt solljus eller så förbipasserande kan använda det som papperskorg.

Rengöra

Fastighetsägaren är själv ansvarig för rengöringen av avfallskärlen. Ett rent miljörum ger bättre sortering, så se till att boka in regelbunden tvätt direkt när abonnemanget är igång. Det finns många leverantörer av sådana tjänster. Sök på ordet "kärltvätt" så hittar du olika företag med dessa tjänster.

Matavfallet gör skillnad!

I ett lägenhetshus kan det bli flera ton matavfall på ett år. En bostadsrättsförening i Bagarmossen – med 79 lägenheter – samlade in cirka 3,5 ton matavfall under ett år, trots att alla hushåll inte sorterade. 3,5 ton matavfall kan köra en bil cirka 670 mil. Det är som att åka tur och retur Stockholm–Porto i Portugal!