Till sidans huvudinnehåll

Verksamheter

Riktlinjer för sjukhus och laboratorier

Sjukhus och laboratorier

På ett sjukhus och i ett laboratorium finns mycket som påverkar miljön på ett negativt sätt. Små insatser kan göra stor skillnad.

Du som arbetar på laboratorium - tänk på att:

  • Småskvättar av kemikalier i avloppet från ett enskilt laboratorium kan verka harmlöst men för avloppsreningsverket kan det bli stora mängder eftersom många laboratorier är anslutna. Samla upp småskvättarna och hantera dem som farligt avfall.
  • Flaskor och dunkar med kemikalier inte ska förvaras intill utslagsvasken i dragskåpen. För att förhindra att spill hamnar i avloppet bör dessa förvaras i plasttråg. Alternativt kan bottenventilen i vaskarna kragas in, men då måste utspilld vätska kunna pumpas upp på lämpligt sätt.
  • Kasserade instrument och termometrar som innehåller kvicksilver är farligt avfall.
  • Kvicksilver och kvicksilverhaltiga vatten från vattenlås är farligt avfall. Innehållet kan vara kvicksilverförorenat utan att det syns med blotta ögat.
  • Om kvicksilver har hanterats på laboratoriet kan detta ligga kvar i vattenlås, rörskarvar och avloppsledningar i många år. Inför rivning eller ombyggnad är det viktigt att utreda om kvicksilver har hanterats på laboratoriet. Särskilda försiktighetsåtgärder med tanke på arbetsmiljö och den yttre miljön måste då vidtas. Klisterlappar för uppmärkning av sådana rör finns att beställa kostnadsfritt hos Stockholm Vatten eller Miljöförvaltningen.
  • Om avloppsledningar som misstänks kunna innehålla kvicksilver ska högtrycksspolas eller rensas ska slam, spolvatten och kasserade rördelar samlas upp och hanteras som farligt avfall.