Till sidans huvudinnehåll

Avfallsplan

2021-2024

Mål 2

Nedskräpningen i staden ska minska.

Vision för år 2040

En medveten konsumtion gör att mindre skräp uppkommer. Staden och andra intressenter tillhandahåller tillgängliga och hållbara system för papperskorgar och renhållning. Det finns en förståelse för skadorna med nedskräpning och en gemensam ansvarskänsla för stadsmiljön. Stockholm är känt som en av världens renaste städer.

Åtgärder som presenteras i delmålen visar endast exempel på vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder för verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen.

Delmål 2.1 Nedskräpningen i stadsmiljön ska minska

Genom kommunikation och motivation, ökad tillgänglighet av skräpkorgar och en effektivare städning ska nedskräpningen i staden minska.

Vilka ska bidra

Trafikkontoret, stadsdelsförvaltningar, fastighetsägare och bostadsbolag, centrumägare och näringsidkare, Stockholms lokaltrafik, Håll Sverige Rent,
evenemangsarrangörer samt hushåll, besökare och verksamma i staden.

Exempel på vad som kan göras

  • Alla som bor, besöker eller arbetar i Stockholm har ett ansvar att inte skräpa ner och att använda de papperskorgar som staden och andra
    aktörer erbjuder.
  • Alla som bor, besöker eller arbetar i Stockholm uppmuntras att anmäla nedskräpning, fulla papperskorgar och andra brister i stadsmiljön till staden via Tyck Till-appen eller Stockholms stads hemsida.
  • Evenemangsarrangörer har ett ansvar att städa evenemangsområdet och det närområde som påverkas av evenemanget, även när det sträcker sig över flera dagar. Vid avetablering ska ytan återställas till ursprungligt skick.
  • Producenter har ansvar för renhållning vid publika system för insamling av förpackningar och tidningar/returpapper.
  • Byggaktörer ska säkerställa att skräp inte sprids från byggetableringar.
  • Privatpersoner eller verksamheter som fått tillstånd och ställer upp storsäck eller container på allmän plats ska säkerställa att den inte bidrar till nedskräpning.

Exemplen som presenteras visar vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder som ska göras av verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen.

Delmål 2.2 Nedskräpning i stadens vattenområden ska minska

Nedskräpning i vattenområden är ett stort miljöproblem och Stockholm har en lång strandlinje längs både Saltsjön och Mälaren. Den största delen
av det skräpet kommer från land och över hälften är plast. Kopplingen till avfallsplanens delmål 2.1 är därmed tydlig. Stadens åtgärder för att minska
nedskräpningen består både i att utöka städningen och att med kampanjer och kommunikation förändra medborgarnas attityd och beteende beträffande nedskräpning.

Vilka ska bidra

Boende och besökare, trafikkontoret, stadsdelsförvaltningar, Stockholms Hamnar, Stockholms lokaltrafik och evenemangsarrangörer med flera.

Exempel på vad som kan göras

  • Alla som bor, besöker eller arbetar i Stockholm har ett ansvar att inte skräpa ner och att använda de papperskorgar som staden och andra aktörer erbjuder.

Exemplet som presenteras visar vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder som ska göras av verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen.