Till sidans huvudinnehåll

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

Vi tar ett helhetsgrepp kring Stockholms dricksvattenförsörjning för att kunna möta framtidens utmaningar. Därför jobbar vi systematiskt med att bygga ut, uppgradera och renovera våra två vattenverk, våra elva vattentorn och huvudvattenledningsnätet.

Start:
2022
Förväntas klart:
ca 2050
Område:
Övriga kommuner, Huddinge, Östermalm, Spånga-Tensta, Skarpnäck, Rinkeby-Kista, Hägersten-Älvsjö, Bromma

Vad?

Vi säkrar framtidens dricksvattenförsörjning genom att bygga ut, uppgradera och renovera våra två vattenverk, våra elva vattentorn och huvudvattenledningsnätet.

Varför?

Anläggningarna behöver förnyas i takt med att miljökraven ökar och klimatet förändras. Målet är att säkra dricksvattnet för ytterligare drygt en halv miljon människor i regionen.

Helhetsgrepp om dricksvattnet

Stockholmarna har fått rent och gott dricksvatten i över 150 år tack vare långsiktigt hållbara arbeten och beslut.

Framöver kommer vi vara fler som behöver vatten, samtidigt som våra anläggningar behöver förnyas i takt med att miljökraven ökar och klimatet förändras.

Därför bygger vi ut, uppgraderar och renoverar infrastrukturen för dricksvatten vilken innefattar vattenverk, vattentorn och ledningsnät.

Målet är att säkra dricksvattenförsörjningen för ytterligare drygt en halv miljon människor i regionen.

Därmed säkerställer vi Stockholms och hela regionens vattenförsörjning nu och för kommande generationer.

Huvudvattenledningar

Huvudvattenledningsnätet, det vill säga dricksvattenledningarna mellan vattenverken och vattentornen, behöver byggas ut och rustas upp för att säkra dricksvattnet för framtiden. Cirka 5 mil nya vattenledningar ska läggas i marken – ett komplext men nödvändigt arbete.

Större delen av Stockholms vattenledningsnät är byggt och utbyggt från mitten av förra seklet. Ledningarna är nu i behov av både upprustning och utbyggnad.

Utbyggnaden och renoveringen av huvudvattenledningsnätet ingår i en större satsning med att uppgradera hela Stockholms infrastruktur för dricksvatten. Varje enskild del är en viktig pusselbit för att säkra dricksvattenförsörjningen nu och för kommande generationer.

Nya huvudvattenledningar mellan vattenverken och vattentornen
SFV-L karta.jpg

Totalt ska vi bygga ut vattenledningsnätet med cirka 5 mil i ett 20-tal olika projekt.

Det är framförallt huvudvattenledningsnätet, det vill säga de stora ledningarna mellan vattenverken och vattentornen, som ska rustas upp och byggas ut för att kunna leverera vatten till hela Stockholm.

Det är komplicerat att renovera och dra nya stora huvudvattenledningar i en tätbebyggd stad. Vattenverken och stora delar av huvudledningsnätet låg tidigare långt utanför tätorten. Sedan dess har staden vuxit. Nu ligger ledningarna ofta mitt i bostadsområden och de behöver därför mer komplexa sträckningar.

Ett arbete som pågår fram till 2050

Arbetet med vattenledningsnätet beräknas pågå fram till 2050, med tyngdpunkt under 2020-talet. Flera projekt är under arbete och några är redan slutförda.

Här planerar vi att bygga nya huvudvattenledningar

Ny huvudvattenledning i Drottningholmssundet

Genom Drottningholmssundet bygger vi en 1,5 kilometer lång huvudvattenledning från Lovön till Kärsön.

Ny huvudvattenledning i Skarpnäck

Vi planerar att bygga en ny huvudvattenledning genom Skarpnäck mellan Kyrkogårdsvägen och Flatenvägen för att trygga leveransen av dricksvatten.

Ny huvudvattenledning Norsborg-Fittja

Vi planerar att bygga en cirka 4 kilometer lång huvudvattenledning från Norsborgs vattenverk till Alby i Botkyrka.

Ny huvudvattenledning Källbrink-Långsjön

Vi planerar att bygga en ny huvudvattenledning i mellan Källbrink och Långsjön via Snättringe i Huddinge. Byggstart är planerad till 2025.

Ny huvudvattenledning på Lovön

Vi planerar att bygga en cirka 5 kilometer lång huvudvattenledning från Lovö vattenverk till Drottningholmssundet.

Ny huvudvattenledning Nockeby-Liljeholmen

Vi planerar att bygga en ny huvudvattenledning mellan Nockeby i Bromma till Trekantens vattentorn i Nybohov. Ledningen läggs mestadels på Mälarens botten. Byggstart tidigast 2028.

Vattentorn

I Stockholm och Huddinge finns totalt elva vattentorn som Stockholm Vatten och Avfall äger och förvaltar. Vattentornen är byggda mellan 1879 och 1973 och har samtliga ett större eller mindre behov av renovering och förbättring. Renovering av dessa behöver göras för att kunna hantera den ökade förbrukningen av dricksvatten.

Upprustning av Trekantens vattentorn, Nybohov

Vi renoverar Trekantens vattentorn - Stockholms största vattentorn.

Förnyelse av Ugglevikens vattentorn

Vi planerar att ersätta det gamla vattentornet i Uggleviken med ett nytt.

Upprustning av Tensta vattentorn

Vi rustar upp och bygger ut Tensta vattentorn.

Upprustning av Högdalens vattentorn

Vattentornet i Högdalen togs i drift 1962 och behöver nu en upprustning och renovering av byggnaden.

Vattenverk

lovo-flygbild.jpg

Lovö vattenverk renar vatten från Mälaren.

Dricksvattnet i Stockholm kommer från Mälaren. Råvattnet renas i våra vattenverk i Norsborg och Lovö och leds via vattenledningsnätet till hushåll och verksamheter. Stockholms dricksvatten har mycket god kvalitet och levereras till cirka 1,5 miljoner människor.

Vattenverken behöver öka kapaciteten

För att klara dricksvattenförsörjningen i framtiden behöver vi öka kapaciteten för att omvandla sjövattnet till dricksvatten. Vi blir allt fler som bor i Stockholm och våra två vattenverk ligger emellanåt nära sin maxproduktion, till exempel vid värmeböljor. Därför behöver våra vattenverk i Lovö och Norsborg, renoveras, byggas ut och uppgraderas. Vi behöver också bygga ett helt nytt vattenverk.

Arbetet genomförs i etapper fram till 2050

Eftersom vattenproduktionen aldrig kan stanna av behöver vi genomföra utbyggnaden och renoveringen av vattenverken i etapper. Arbetet beräknas vara klart 2050.