Till sidans huvudinnehåll

Ny huvudvattenledning Norsborg-Fittja

Vi planerar att bygga en ny huvudvattenledning från Norsborgs vattenverk. Ledningen ska dras genom Norsborg och Hallunda till Fittja i Botkyrka. Byggstart blir tidigast 2025.

Start:
Tidigast 2025
Förväntas klart:
Beräknas klart 2028
Plats:
Norsborg, Hallunda, Alby, Fittja
Område:
Övriga kommuner

Vad?

Vi planerar att bygga en cirka 4 kilometer lång huvudvattenledning från Norsborgs vattenverk till Fittja i Botkyrka.

Varför?

Den nya ledningen är en viktig del i Stockholms framtida vattenförsörjning. Ledningen behövs för att leverera mer dricksvatten till Stockholmsområdet.

Nuläge

Just nu arbetar vi med planering och projektering. Upphandling av entreprenör planeras under 2024. Byggstart är planerad till 2025.

Om projektet

Huvudvattenledningen kommer att läggas ner i marken i tätbebyggt område. Flera tekniskt komplicerade lösningar kommer att krävas.

När ledningen är byggd kommer den att vara en viktig del i stadens vattenförsörjning.

Rör_klipp1.webp

Tidplan

Utredning, planering. projektering och markundersökningar samt upphandling

Arbeten med att gräva ner huvudvattenledningen i marken genomförs i etapper.

Projektet beräknas vara klart 2028/2029.

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

Vi säkrar framtidens dricksvattenförsörjning genom att bygga ut, uppgradera och renovera våra två vattenverk, våra elva vattentorn och huvudvattenledningsnätet.

Kontakt

Stockholm Vatten och Avfall

Rasmus Regnstrand

Projektledare

Telefon: 070-491 78 17

E-post: rasmus.regnstrand@extern.svoa.se