Till sidans huvudinnehåll

Upprustning av Tensta vattentorn

Vattentornet i Tensta togs i drift 1969 och behöver nu en upprustning med både renovering och utbyggnad.

Start:
Tidigast 2025 (förb. arbeten 2023-2024)
Förväntas klart:
Plats:
Tensta, Föllingegången, Elinsborgsbacken
Område:
Järva

Vad?

Vi rustar upp och bygger ut Tensta vattentorn i Tensta.

Varför?

Vattentornet behöver efter 50 år i drift nu en upprustning. Vi kommer både renovera och bygga ut.

Nuläge

Markarbeten pågår i området under 2023-2024. Det första, inledande arbetet innebär att vi tar ner buskar och flyttar staketet vid vattentornet.

Om projektet

Efter 50 år behöver nu Tensta vattentorn renoveras och byggas ut. Utbyggnaden innebär att kapaciteten ökar i tornet (vi kan samla mer vatten i tornet). Det behövs då vi kommer bli fler som behöver vatten i framtiden.

Förberedande arbeten under 2023-2024

Under sommaren 2023 påbörjades markarbeten intill vattentornet. Dessa arbeten kommer att märkas och höras i närområdet, främst kring Föllingebacken och Elinsborgsbacken. Delar av markarbetena innebär bland annat att vi tagit ner buskar och flyttat staketet som omringar vattentornet. Vi behöver borra i berget intill vattentornet vilket kommer höras och märkas.

Vi gör vårt bästa för att störa så lite som möjligt under arbetets gång. 

Tensta nya.webp

Visionsbild - Så här kan den nya delen av vattentornet se ut när det är klart.

Tenstaterrassen - ett annat projekt i närområdet

Just nu byggs det nya bostäder i närområdet kring Fölingebacken och Elinsborgsbacken, Tenstaterrassen. Även i detta projekt kommer markarbeten som att ta ner buskar och flyttar staketet att göras. Ni som bor närmast kommer att märka av detta.  Läs mer om vad som händer i projektet här!

Tidplan

Under sommaren 2023 påbörjar vi markarbeten som både kommer att märkas och höras i närområdet. Delar av markarbetena innebär att vi tar ner buskar och flyttar staketet som omringar vattentornet. 

Själva utbyggnaden av vattentornet planeras att starta år 2025 och beräknas att pågå under cirka 3 års tid. Efter det att utbyggnaden är klar, påbörjas renoveringen av den äldre delen av tornet. 

Renoveringen av det befintliga vattentornet planeras starta 2028.

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

Vi säkrar framtidens dricksvattenförsörjning genom att bygga ut, uppgradera och renovera våra två vattenverk, våra elva vattentorn och huvudvattenledningsnätet.

Kontakt

Stockholm Vatten och Avfall

Rickard Andersson

Projektledare

Telefon: 08-522 120 00

E-post: rickard.andersson@svoa.se