Till sidans huvudinnehåll

Ny huvudvattenledning på Lovön

Vi planerar att bygga en ny huvudvattenledning i mellan Lovö vattenverk och Drottningholmssundet. Ledningen blir cirka fem km lång. Byggstart är planerad till tidigast 2026.

Start:
Tidigast 2026
Förväntas klart:
2030
Plats:
Lovön, Ekerö
Område:
Övriga kommuner

Vad?

Vi planerar att bygga en cirka 5 kilometer lång huvudvattenledning från Lovö vattenverk över Lovön till Drottningholmssundet.

Varför?

Den nya ledningen är en viktig del i Stockholms framtida vattenförsörjning och behövs för att kunna leverera mer dricksvatten till Stockholmsområdet.

Nuläge

Just nu arbetar vi med planering och projektering. Under hösten 2023 utförs marktekniska undersökningar på Lovön. Byggstart är planerad till tidigast 2026

Om projektet

Huvudvattenledningen kommer att läggas ner i marken på Lovön. 

När ledningen är byggd kommer den att vara en viktig del i stadens vattenförsörjning. När den är klar kommer det också att bli möjligt att renovera de gamla huvudvattenledningarna från Lovö vattenverk, ledningar som byggdes i mitten på 1900-talet. 

Rör_klipp1.jpg

Tidplan

Utredning, planering och projektering samt markundersökningar. 

I området där vi planerar de nya ledningarna behöver marken först undersökas. Undersökningarna utförs både genom mätningar på marknivå, samt att vi tar borrprover.

Under sommaren 2023 kommer vi att behöva röja sly och mindre träd inför de geotekniska undersökningarna vi planerar att genomföra under hösten.

  • Undersökningar i fält påbörjas sommaren 2023.
  • Geotekniska undersökningar startar hösten 2023.

Arbeten med att gräva ner huvudvattenledningen i marken genomförs i etapper.

Projektet beräknas vara klart 2030.

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

Vi säkrar framtidens dricksvattenförsörjning genom att bygga ut, uppgradera och renovera våra två vattenverk, våra elva vattentorn och huvudvattenledningsnätet.

Kontakt

Stockholm Vatten och Avfall

Christina Strömstedt Andersson

Projektledare

Telefon: 08-522 122 96

E-post: christina.s.andersson@svoa.se