Till sidans huvudinnehåll

Ny huvudvattenledning Källbrink-Långsjön

Vi planerar att bygga en ny huvudvattenledning i mellan Källbrink och Långsjön via Snättringe i Huddinge. Byggstart är planerad till 2025.

Start:
2025
Förväntas klart:
2027
Plats:
Källbrink, Snättringe, Långsjön
Område:
Huddinge, Hägersten-Älvsjö

Vad?

Vi planerar att bygga en cirka 3 kilometer lång vattenledning från området Källbrink till Långsjön i Huddinge kommun.

Varför?

Den nya ledningen är en viktig del i Stockholms framtida vattenförsörjning och behövs för att kunna leverera mer dricksvatten till Stockholmsområdet.

Nuläge

Just nu arbetar vi med planering och projektering. Byggstart är planerad till 2025.

Om projektet

Huvudvattenledningen kommer att läggas ner i marken igenom tättbebyggt område och kräva flera tekniskt komplexa lösningar.

När ledningen är byggd kommer den att vara en viktig del i stadens vattenförsörjning.

Rör_klipp1.jpg

Tidplan

Utredning, planering och projektering samt markundersökningar.

Arbeten med att gräva ner huvudvattenlednungen i marken genomförs i etapper.

Projektet beräknas vara klart 2027.

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

Vi säkrar framtidens dricksvattenförsörjning genom att bygga ut, uppgradera och renovera våra två vattenverk, våra elva vattentorn och huvudvattenledningsnätet.

Kontakt

Stockholm Vatten och Avfall

Flemming Bengtsson

Projektledare

Telefon: 079-336 47 68

E-post: flemming.bengtsson@extern.svoa.se