Till sidans huvudinnehåll

Upprustning av Trekantens vattentorn, Nybohov

Stockholm växer och för att säkra dricksvattenförsörjningen i framtiden renoverar vi nu Trekantens vattentorn.

Start:
2019
Förväntas klart:
2027
Plats:
Nybohovsbacken
Område:
Hägersten-Älvsjö

Vad?

Trekantens vattentorn på Nybohovsberget är det största av Stockholms vattentorn. Nu pågår en grundlig upprustning av hela vattentornet.

Varför?

Tornet är i behov av en grundlig upprustning för att fortsatt kunna ha en central roll i Stockholms dricksvattenförsörjning.

Nuläge

Under hösten kommer en del av vattentornet tömmas och mer vatten än vanligt kommer rinna i bäcken ner till sjön Trekanten.

Om Trekantens vattentorn

På Nybohovsberget i Stockholm ligger Trekantens vattentorn (Nybohovsreservoaren) som är det största av totalt elva vattentorn i Stockholm. Trekanten har haft en central roll för Stockholms dricksvattenförsörjning sedan början på 1900-talet, och för att fortsatt kunna ha det behöver tornet en grundlig upprustning.

Tornet renoveras sedan 2019 och renoveringen planeras att vara klar under 2027.  

Arbeten hösten 2023

Just nu pågår rivningsarbeten och en stor kran kommer att lyfta ner masten från taket.

Under vecka 47-48 planerar vi att tömma en del av vattentornet inför att vi ska renovera invändigt. Med anledning av det kommer det vara mer vatten än vanligt i skogen. Vattnet kommer rinna i dalgången/skogsområdet där det finns ett dike och vidare under en gångväg ner till sjön. Det kan förekomma mindre översvämningar när större volymer vatten rinner där. 

Frågor och svar om arbetet

I vilka skeden av arbetet kan arbetet bullra i omgivningen?

Svar: Närboende kommer främst att märka av transporterna till och från byggområdet, när i- och utlastning av material sker. Sedan kan det i vissa fall bullra när vi utför så kallad pålning (anläggningsarbeten). 

Kommer utformningen av vattentornet ändras?

Svar: Nej, utformningen kommer inte att ändras i samband med  renoveringen. Däremot kommer mindre justeringar att göras när vi bygger ett yttertak till vattentornet.

Kommer nordöstra sidan av vattentornet att påverkas?

Svar: Då renoveringen kommer att utföras på många ställen runt om vattentornet, kommer vi bland annat att under byggtiden lägga en tillfällig huvudvattenledning nära vattentornet. Detta för att det ska finnas tillräcklig med ledningskapacitet.

Kommer taket på vattentornet att höjas?

Svar: Ja,  ett nytt och något högre tak kommer att byggas för extra säkerhet.

Kommer laddstolpar att sättas upp på den nya parkering som ska byggas?

Svar: Nej, avsikten är att den nya parkeringen ska vara likvärdig med den tidigare parkeringen.

Går det att påskynda arbetet genom att renovera båda vattenbehållarna till vattentornet samtidigt?

Svar: Nej, minst en behållare måste vara i drift under hela byggtiden. Annars blir en stor del av Stockholms invånare utan vatten.

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

Vi säkrar framtidens dricksvattenförsörjning genom att bygga ut, uppgradera och renovera våra två vattenverk, våra elva vattentorn och huvudvattenledningsnätet.

Kontakt

Entreprenör

Ulf Jansson

Byggledare

Telefon: 070-861 05 10

Stockholm Vatten och Avfall

Rickard Andersson

Projektledare

Telefon: 08-522 120 00

E-post: rickard.andersson@svoa.se