Till sidans huvudinnehåll

Ny huvudvattenledning i Drottningholmssundet

Genom Drottningholmssundet bygger vi en 1,5 kilometer lång huvudvattenledning från Lovön till Kärsön. I det här projektet läggs stora delar av sträckan på Mälarens botten.

Start:
2022
Förväntas klart:
2024
Plats:
Drottningholmssundet, Ekerö
Område:
Övriga kommuner
Utförs av:
Sventab

Vad?

Vi bygger en 1,5 kilometer lång huvudvattenledning från Lovön till Kärsön. Stora delar av ledningen läggs på Mälarens botten i Drottningholmssundet.

Varför?

Den nya ledningen är en viktig del i Stockholms framtida vattenförsörjning och behövs för att kunna leverera mer dricksvatten till Stockholmsområdet.

500 m ledning_web.jpg

Vi sänker vattenledningen i Mälaren vecka 47

Stockholm Vatten och Avfalls arbeten på Lovö kommer synas och märkas lite mer under november. Tre stycken 500 meters vattenledningar blir en enda lång ledning på 1,5 kilometer. Ledningen ska sänkas i Drottningholmssundet under vecka 47, om väder och vind är med oss.

 

Om projektet

Huvudvattenledningen som vi bygger i Drottningholmssundet är en del av en ny ledning som i framtiden ska gå från Lovö vattenverk till Trekantens vattentorn.

Huvudvattenledningsnätet, det vill säga dricksvattenledningarna mellan vattenverken och vattentornen, behöver rustas upp och byggas ut för att säkra dricksvattnet för framtiden – ett komplext men nödvändigt arbete.

Så här byggs huvudvattenledningen

På Lovön hägnar vi in ett arbetsområde vid stranden söder om Kina slott och Kantongatan. På Kärsön hägnar vi in ett arbetsområde vid stranden söder om Drottningholmsbron. På dessa områden gräver vi och lägger ner vattenledningen i marken. I Drottningholmssundet lägger vi ner ledningen på Mälarens botten med hjälp av pråmar och båtar.

Tidplan

Planering, projektering och ansökan om tillstånd i Mark- och miljödomstolen.

Den 31 januari 2022 godkände Mark- och miljödomstolen Stockholm Vatten och Avfalls ansökan om miljötillstånd för ny huvudvattenledning i Drottningholmssundet.

Etablering på Lovön och Kärsön.

Förberedelser och nedsänkning av huvudvattenledningen i Drottningholmssundet.

2023

Maj: Vi utför mindre sprängningar vid arbetsområdet på Kärsön. Sprängning kan ske vardagar kl 10 och kl 14. Vid sprängning stänger vi av väg 261 under några minuter.

Maj-juni: Vi ställer upp byggbodar på etableringen på Lovö-sidan. Vi förstärker byggvägen på arbetsområdet med pålar.

Juli-augusti: Vi sätter spont vid stranden inom arbetsområdet.

Augusti-september: Vi schaktar och kör bort jordmassor från arbetsområdet via den tillfälliga byggvägen, ut på väg 261.

September-oktober: Vi muddrar i vattnet utanför vår byggetablering på Lovön.

Vecka 47: Vattenledningen sänks i Drottningholmssundet.

Projektet avslutas. Arbetsområdet återställs. 

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

Vi säkrar framtidens dricksvattenförsörjning genom att bygga ut, uppgradera och renovera våra två vattenverk, våra elva vattentorn och huvudvattenledningsnätet.