Till sidans huvudinnehåll

Ny huvudvattenledning Kärsön-Liljeholmen

Genom att bygga en ny huvudvattenledning säkerställer vi att du får dricksvatten även i framtiden.

Start:
2028
Förväntas klart:
2038
Plats:
Kärsön, Nockeby, Mälaren, Vinterviken, Aspudden, Nybohov
Område:
Övriga kommuner, Hägersten-Älvsjö, Bromma

Vad?

Vi planerar att bygga en cirka sex kilometer lång huvudvattenledning mellan Nockeby och Trekantens vattentorn i Nybohov. Majoriteten av sträckan läggs ner på sjöbotten i Mälaren.

Varför?

Vi bygger ut för att kunna öka leveransen av dricksvatten i Stockholmsregionen. Vi behöver också bygga nya vattenledningar så att befintliga ledningar kan renoveras.

Nuläge

Just nu arbetar vi med utredning av projektet. Längs sträckan kommer vi att utföra flera tekniska markundersökningar under sommaren. Byggstart är planerad till tidigast 2028.

Om projektet

Vi planerar att bygga en cirka sex kilometer lång huvudvattenledning från Nockeby till Liljeholmen. Ledningen behöver läggas både på sjöbotten och i marken. Det är ett arbete som kräver flera tekniskt komplexa lösningar.

För att undersöka möjligheter och begränsningar längs sträckan kommer vi att utföra flera tekniska markundersökningar.

Rör_klipp1.webp

Tidplan

  • Våren 2023: Undersökning av sjöbotten i mellan Nockeby fram till Örnsberg. Inmätningar av utvald befintlig infrastruktur längs sträckan.
  • Hösten 2023: Markundersökningar i området kring Örnsberg och Aspudden.

För att undersöka möjligheter och begränsningar längs sträckan kommer vi bland annat att utföra flera tekniska markundersökningar.

Vi arbetar med att lägga ner ledningen i marken mellan Kärsön och Trekantens vattentorn.

Vi arbetar med att lägga ner vattenledningen på Mälarens botten mellan Kärsön och Hägersten/Liljeholmen.

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

Vi säkrar framtidens dricksvattenförsörjning genom att bygga ut, uppgradera och renovera våra två vattenverk, våra elva vattentorn och huvudvattenledningsnätet.

Kontakt

Stockholm Vatten och Avfall

Pablo Martínez

Projektledare, Utredning och utveckling

Telefon: 0852213483

E-post: pablo.martinez@svoa.se