Till sidans huvudinnehåll

Ny huvudvattenledning Nockeby-Liljeholmen

Vi tryggar leveransen av dricksvatten genom att bygga en ny huvudvattenledning mellan Nockeby och Trekantens vattentorn i Nybohov, Liljeholmen.

Start:
2028
Förväntas klart:
2038
Plats:
Nockeby, Mälaren, Aspudden, Nybohov
Område:
Övriga kommuner, Hägersten-Älvsjö, Bromma

Vad?

Vi planerar att bygga en cirka sex kilometer lång huvudvattenledning mellan Nockeby och Trekantens vattentorn i Nybohov. Majoriteten av sträckan läggs ner på sjöbotten i Mälaren.

Varför?

Vi bygger ut för att öka dricksvattenkapaciteten i Stockholmsregionen. Vi behöver också bygga nya huvudvattenledningar så att befintliga ledningar kan renoveras.

Nuläge

Just nu arbetar vi med utredning av projektet. Byggstart är planerad till tidigast 2028.

Om projektet

En cirka sex kilometer lång huvudvattenledning är planerad att läggas på sjöbotten och sedan ner i marken igenom tättbebyggt område. Det är ett arbete som kräver flera tekniskt komplexa lösningar.

För att undersöka möjligheter och begränsningar längs sträckningen där vi planerar att lägga dricksvattenledningen kommer vi att utföra flera tekniska undersökningar.

Rör_klipp1.jpg

Tidplan

  • Våren 2023: Undersökningar av sjöbotten i mellan Nockeby fram till Örnsberg. Inmätningar av utvald befintlig infrastruktur längs sträckan.
  • Hösten 2023: Markundersökningar i närområdet kring Örnsberg och Aspudden.

Vi arbetar med att lägga ner ledningen i marken mellan Örnsberg och Trekantens vattentorn.

Vi arbetar med att lägga ner vattenledningen på Mälarens botten mellan Nockeby och Örnsberg.

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

Vi säkrar framtidens dricksvattenförsörjning genom att bygga ut, uppgradera och renovera våra två vattenverk, våra elva vattentorn och huvudvattenledningsnätet.

Kontakt

Stockholm Vatten och Avfall

Alexander Myrsten

Projektledare

Telefon: 08-522 124 23

E-post: alexander.myrsten@svoa.se