Till sidans huvudinnehåll

Vi bygger ut Norsborgs vattenverk

I bildens förgrund finns fyra bassänger. Längre bak i bilden finns ytterligare ett antal bassänger  I bakgrunden syns ett antal bostadsområde med höga hus, gräs och en del träd.

Stockholm Vatten och Avfall planerar att bygga ut Norsborgs vattenverk med fler bassänger.

Start:
November 2023
Förväntas klart:
juli 2027
Plats:
Norsborgsvägen, Norsborg
Område:
Övriga kommuner

Vad?

Stockholm Vatten och Avfall planerar att bygga ut Norsborgs vattenverk. Vi behöver bygga fler bassänger med långsamfilter. Filtren är en viktig del i processen att rena vattnet.

Varför?

Vi behöver öka verkets kapacitet att producera dricksvatten.

Vi behöver öka kapaciteten vid Norsborgs vattenverk för att producera mer dricksvatten. Vi behöver lägga till fler filter då kapaciteten hos långsamfiltren är lägre än andra delar av processen.

Förberedande arbeten med att anlägga byggväg och flytta staket startar i november 2023. Byggstart för långsamfiltren blir sedan i början av 2024 och beräknas vara klart juli 2027. 

 

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

Vi säkrar framtidens dricksvattenförsörjning genom att bygga ut, uppgradera och renovera våra två vattenverk, våra elva vattentorn och huvudvattenledningsnätet.

Kontakt

Stockholm Vatten och Avfall

Pierre Morel

Projektledare

E-post: pierre.morel@svoa.se