Till sidans huvudinnehåll

Upprustning av Högdalens vattentorn

Vattentornet i Högdalen togs i drift 1962 och behöver nu en upprustning och renovering av byggnaden.

Start:
2023
Förväntas klart:
2029
Plats:
Högdalen, Fagersjövägen
Område:
Enskede-Årsta-Vantör

Vad?

Vi renoverar och rustar upp Högdalens vattentorn Söder om Högdalstoppen.

Varför?

Vattentornet behöver efter 60 år i drift nu både en renovering och en upprustning.

Nuläge

Markarbeten startar under vintern 2023-2024. Det inledande arbetet innebär att vi gräver i området kring vattentornet.

Om projektet

Vattentornet ritades 1958 av arkitekt Nils Sterner och färdigställdes 1962 av dåvarande
Stockholms Gas- och Vattenverk (idag Stockholm Vatten och Avfall). Nu efter 60 år är det dags för en upprustning och renovering av byggnaden.

Förberedande arbeten 2023-2024

Under vintern 2023 påbörjar vi markarbeten som kommer att märkas och höras i närområdet. Delar av markarbetena innebär att vi kommer att gräva i området kring vattentornet.

Etablering på platsen planeras att starta under våren 2024 genom att vi bland annat kommer att sätta upp staket runt vattentornet. Vi kommer även bredda visa delar av vägen och sätta upp barriärelement.

Du som bor, arbetar och vistas i området kring Fagersjövägen och Budbärarvägen kommer märka av våra arbeten. Vi gör vårt bästa för att störa så lite som möjligt under arbetets gång. 

Tidplan

Under vintern 2023 påbörjar vi markarbeten i området.

Renoveringen startar under våren/sommaren 2024.

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

Vi säkrar framtidens dricksvattenförsörjning genom att bygga ut, uppgradera och renovera våra två vattenverk, våra elva vattentorn och huvudvattenledningsnätet.

Kontakt

Stockholm Vatten och Avfall

Rickard Andersson

Projektledare

Telefon: 08-522 120 00

E-post: rickard.andersson@svoa.se