Till sidans huvudinnehåll

Vattenvård

Vattentäkt

Stockholmarnas dricksvatten kommer från Mälaren, som är vår vattentäkt. Mälarens vatten håller en hög och jämn kvalitet.

Vattenskyddsområden

I början av 2000-talet ansökte dåvarande Stockholm Vatten, Norrvatten och Ekerö kommun om att få Östra Mälaren klassat som vattenskyddsområde.
I november 2008 beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län att förklara Östra Mälaren som vattenskyddsområde. Det innebär bland annat att alla som bor och verkar i området måste vara extra rädda om vattnet.
När ett område får status som vattenskyddsområde utfärdar Länsstyrelsen föreskrifter som anger hur vattnet ska skyddas mot föroreningar av olika slag. Om vi alla hjälps åt och följer föreskrifterna kommer vi att kunna producera ett utmärkt dricksvatten från Mälaren även i framtiden. Och du kan fortsätta att njuta av ett av världens bästa kranvatten.

Östra Mälarens vattenskyddsområde

Östra Mälarens vattenskyddsområde är indelat i en primär och en sekundär
skyddszon. Generellt gäller hårdare föreskrifter i den primära skyddszonen.
Inom området finns Stockholm Vattens vattenverk – Norsborg och Lovö – samt två andra vattenverk – Görväln och Skytteholm. Tillsammans försörjer dessa verk ungefär 1,7 miljoner personer med dricksvatten. Området märks ut med skyltar på strategiska platser längs vissa vägar och farleder som visar att det är ett vattenskyddsområde.

Mälaren vår vattentäkt

I Stockholm har vi en mycket god tillgång på vatten. Det vatten som tas från Mälaren till vattenverken påverkar inte vattennivån i sjön, utan motsvarar en bråkdel av den mängd vatten som naturligt rinner ut i Saltsjön.

Mälarens vatten håller en hög och jämn kvalitet. Det ger förutsättningar för en enkel men stabil reningsprocess vid vattenverken.

För att långsiktigt följa förändringar i vattenkvaliteten tas regelbundet prover på vattnet i Mälaren.

Bornsjön - Stockholms reservvattentäkt

Bornsjön ligger i den sydvästra delen av Stockholm, nära Norsborgs vattenverk.

Bornsjön är en sjö som används som reserv och kan till exempel användas i händelse av en akut förorening av Mälaren.

Som reservvattentäkt har Bornsjön en viktig funktion i Stockholms dricksvattenförsörjning. Om någon skulle hända Mälaren där vattenkvaliteten blir otjänlig kan vatten istället tas från Bornsjön. Sjön är en del av Bornsjöns naturreservat. Naturreservatet ligger i tre kommuner i Stockholm; Botkyrka, Salem och Södertälje. Stockholm Vatten och Avfall sköter egendomarna kring Bornsjön. Målet är att långsiktigt trygga Bornsjön som vattentäkt. Därför bedrivs skogs- och jordbruk varsamt för att inte skada vattenmiljön. För att följa tillståndet i sjön görs provtagningar både i sjön och i dess tillflöden.

Du kanske också vill läsa om...

Vattenskyddsområde Östra Mälaren

Östra Mälaren är vattenskyddsområde. Det innebär bland annat att alla som bor och verkar i området måste vara extra rädda om vattnet.

Vattenvård vid Bornsjön

Intresset för reservvattentäkten var inte så stor de närmaste 30 åren efter andra världskriget. Först i mitten av 80-talet började man se effekterna av den försummade sjön och ta det på allvar. Kontrollprogram byggdes

Se alla artiklar inom det här ämnet