Till sidans huvudinnehåll

Vattenvård vid Bornsjön

Intresset för reservvattentäkten var inte så stor de närmaste 30 åren efter andra världskriget. Först i mitten av 80-talet började man se effekterna av den försummade sjön och ta det på allvar. Kontrollprogram byggdes upp och utvecklingen i sjön följdes noga. Arbetet vid Bornsjön liknar inget annat på Stockholm Vatten och Avfall. Vattenvården innefattar så mycket mer här än på andra ställen.

Bornsjöegendomarna hade under flera år ögonen på sig i och med att ett utvecklingsprojekt kallat Bra små avlopp förlades hit. Det testades olika typer av minireningsverk vid de olika gårdarna och resultatet blev
mängder av studiebesök och en vida spridd rapport. Under en annan period anlades det våtmarker, dels för reningen av dagvatten, dels för att främja fågellivet.

Skogsbruket bedrivs enligt certifierade metoder och viltvården och gårdarna sköter man lika noggrant.

Miljömiljardspengar till kräftutsättning

I samband med att Stockholms stad gjorde en miljösatsning tilldelades bolag och förvaltningar pengar ur en pott, den så kallade miljömiljarden, för olika miljöprojekt. Bland annat fick Bornsjöenheten pengar till ett projekt som gick ut på att man skulle plantera in flodkräftor i Bornsjön igen. Bornsjön hade varit väldigt rik på kräftor, men i samband med tjuvfiske spred sig kräftpesten i sjön och alla kräftor dog ut. Flodkräftan är viktig för sjöns ekosystem och förhoppningarna på försöket var stora. Dessvärre
visade det sig dock ha misslyckats, sannolikt på grund av ytterligare tjuvfiskare.

Nu även jordbrukare

Allt sedan marken kring Bornsjön köptes in har jordbruket bedrivits i arrendeform. Ur miljöperspektiv hade det kanske varit bästa att redan från början avveckla allt jordbruk för att minska näringstillförseln.
Nu är det dock som det är och jordbruken finns där, därför har Stockholm Vatten och Avfall tagit över driften av jordbruket. Tack vare övertagandet kommer vi att kunna genomföra åtgärder för att minska näringsläckaget från jordbruket till sjön.

Livet vid Bornsjön går vidare, fullt upp men i en vacker miljö och i ett behagligt tempo för oss stressade storstadsbor.

Läs mer om...

Långt, långt bort från stan

Långt, långt bort från stan sökte man sig när det gällde att hitta en ny lämplig plats för stockholmarnas dricksvattenproduktion. Där cirka två mil från staden kunde man dels få grundvatten ur Ekeröåsen, dels ytvatten

Vattenvård vid Bornsjön

Intresset för reservvattentäkten var inte så stor de närmaste 30 åren efter andra världskriget. Först i mitten av 80-talet började man se effekterna av den försummade sjön och ta det på allvar. Kontrollprogram byggdes

Se alla artiklar inom det här ämnet