Till sidans huvudinnehåll

Vattenvård

Sjöar och vattendrag

Många av Stockholms sjöar och vattendrag lider av övergödning. Vi jobbar aktivt med att komma till rätta med problemet.

Vi ansvarar för de sjöar och vattendrag som ligger inom vårt verksamhetsområde, det vill säga i Stockholm och Huddinge. Vi arbetar aktivt med att vårda och restaurera dessa eftersom de i många fall lider av övergödning.

Under en lång tid släpptes orenat avloppsvatten ut i de små sjöarna och vattendragen. Även idag sker utsläpp av avloppsvatten vid så kallade bräddningar. Sjöarna får även ta emot dagvatten (regnvatten och smältvatten från snö) som innehåller näringsämnen och skadliga ämnen från trafik, luftavfall och gamla markföroreningar.

Sjöarnas försämrade tillstånd beror även på en minskad vattenomsättning i och med att staden har vuxit. Det gör att sjöarnas känslighet för föroreningar har ökat.