Till sidans huvudinnehåll

Avloppsvatten

Så här renas avloppsvatten

I Stockholm finns två reningsverk som renar allt vatten som spolas ned i avloppen. Det är höga krav på reningsprocessen så att vattnet som släpps ut i Östersjön är så rent som möjligt och inte skadar naturen.

Allt som spolas ned i avloppet transporteras via ledningar till något av Stockholms två avloppsreningsverk, Henriksdal eller Bromma. Där renas avloppsvattnet med mekaniska, kemiska och biologiska metoder innan det släpps ut i Östersjön.

Vi har högt ställda krav på avloppsreningen och kontrollerar det färdigrenade vattnet noga så det är så rent som möjligt och inte skadar naturen.

Till reningsverken kommer även en del av dagvattnet, det vill säga regnvatten och smältvatten från snö som rinner av från vägar och andra asfalterade ytor.

I reningsprocessen uppstår restprodukter som vi tar tillvara och återför till samhället. Exempel är biogas, fjärrvärme och ett näringsrikt slam. Lär dig mer hur rening går till i filmen.

De två avloppsreningsverken tar emot avloppsvatten från över en miljon människor och verksamheter i Stockholm, Huddinge samt grannkommunerna Haninge, Nacka, Tyresö, Järfälla, Sundbyberg och Ekerö. 

Just nu pågår ett av tidernas största miljöprojekt. Henriksdalsverket förses med membranrening som gör att mer vatten kan renas och få en mycket högre reningsgrad. Allt för att Östersjön ska må bättre.  

Läs mer om miljöprojektet Stockholms framtida avloppsrening.