Till sidans huvudinnehåll

Avloppsvatten

Så här renas avloppsvatten

Våra två avloppsreningsverk i Henriksdal och Bromma tar emot avloppsvatten från drygt en miljon människor och industrier i Stockholm, Huddinge samt grannkommunerna Haninge, Nacka, Tyresö, Järfälla, Sundbyberg och Ekerö.

I avloppsreningsverken renas avloppsvattnet med mekaniska, kemiska och biologiska metoder innan det släpps ut i Östersjön. Vi har högt ställda krav på avloppsreningen så att vattnet som släpps ut i Östersjön är så rent som möjligt och inte skadar naturen.

Det är inte bara avloppsvatten från hushåll och industrier som reningsverken tar emot. Till reningsverken kommer även dagvatten, det vill säga regnvatten och smältvatten från snö.

I reningsprocessen uppstår restprodukter som vi tar tillvara och återför till samhället. Exempel är biogas, fjärrvärme och ett näringsrikt slam.

Just nu pågår ett av tidernas största miljöprojekt. Vi bygger om reningsverket i Henriksdal medan det fortfarande är i drift. Verket förses med membranrening som gör att vi kommer att kunna rena mycket mer vatten och få en mycket högre reningsgrad. Allt för att Östersjön ska må bättre.

Vi har en helt egen sajt om det stora projektet som kallas Stockholms framtida avloppsrening. 

Läs mer om Stockholms framtida avloppsrening.