Till sidans huvudinnehåll

Vattenvård

Skärgården och skärgårdsvikar

Situationen för vattnet i skärgården har under de senaste 20 åren blivit betydligt bättre. Dels genom förbättrad teknik för reningen i reningsverken. Men också att medvetenheten för miljön har ökat. Det har gjort att algblomningarna minskat. Även andra miljöstörande ämnen har minskat.

Det renade avloppsvattnet från Stockholms två reningsverk, Henriksdal och Bromma släpps ut i Saltsjön. Stockholm Vatten och Avfall undersöker kontinuerligt effekterna av utsläppen. Regelbundna prover tas vid olika punkter för att kunna se trender, i bland annat halter av fosfor och siktdjup.

Strömmarna har betydelse för växt- och djurliv

Vattnet från Mälaren och det renade avloppsvattnet bildar strömmar av sötvatten som blandas med saltare vatten under dess väg genom skärgården mot Östersjön. Under sin väg genom innerskärgården blandas det utspädda och renade avloppsvattnet gradvis in i ytvattnet. Utflödet av sötvatten har stor betydelse för växt- och djurliv och för innehållet av näringsämnen och syre i hela skärgården. 

Skärgårdsrapporter