Till sidans huvudinnehåll

Vattenskyddsområde Östra Mälaren

Östra Mälaren är vattenskyddsområde. Det innebär bland annat att alla som bor och verkar i området måste vara extra rädda om vattnet.

När ett område får status som vattenskyddsområde utfärdar Länsstyrelsen föreskrifter som anger hur vattnet ska skyddas mot föroreningar av olika slag. 

Om vi alla hjälps åt och följer föreskrifterna kommer vi att kunna producera ett utmärkt dricksvatten från Mälaren även i framtiden. Och du kan fortsätta att njuta av ett av världens bästa kranvatten.

Området märks ut med skyltar på
strategiska platser längs vissa vägar och farleder som visar att det är ett vattenskyddsområde.