Till sidans huvudinnehåll

Så renas dricksvatten

Vattenkvalitet

Stockholms vatten får högsta betyg enligt Livsmedelsverkets krav. Norsborgs och Lovö vattenverk har den modernaste tekniken för kvalitetskontroll. Hårdhetsgraden på kranvattnet ligger mellan 4-6° dH och är mjukt.

Stockholms dricksvatten kvalitetskontrolleras dygnet runt, året om. Kontrollen sker i flera steg. 

  • För att långsiktigt följa förändringar i vattenkvaliteten tas regelbundet prover på Mälarvattnet. 
  • Vattnet som pumpas in i vattenverken för att renas kontrolleras vid intaget.
  • Under reningsprocessen undersöks vattenkvaliteten för att bevaka att reningen sker på bästa sätt. Denna kontroll sker dels inne i vattenverket (pH, turbiditet och kloröverskott), dels på vattenverkens laboratorier, ett på Lovö och ett på Norsborg. Båda laboratorierna är ackrediterade för dricksvattenanalyser.  
  • För att säkerställa kvaliteten på det utgående dricksvattnet kontrolleras det enligt Livsmedelsverkets riktlinjer. 
  • Vattenkvaliteten undersöks även i ledningsnätet och minst 1 000 prover tas varje år hos kunderna.

För att säkerställa kvaliteten på det utgående dricksvattnet kontrolleras det enligt Livsmedelsverkets riktlinjer. Här finns de samlade värdena för alla provtagna parametrar för både Norsborgs och Lovö vattenverk.