Till sidans huvudinnehåll

Dricksvatten

Såhär görs det

Reningsprocessen

Reningsprocessen är densamma vid båda Stockholms vattenverk. Ett ligger i Norsborg och ett på Lovö. Vattnet renas i flera steg innan det pumpas ut i ledningsnätet. Att rena dricksvattnet tar cirka tolv timmar.

  1. Först silas vattnet rent från större föremål.
  2. Aluminiumsulfat tillsätts för att få partiklar att klumpa ihop sig och sjunka till botten.
  3. Vattnet passerar ett så kallat snabbfilter, ett metertjockt filter av sand, där resterna av partiklarna fastnar.
  4. Sista reningssteget är långsamfiltret. Ett sandfilter där vattnet renas i cirka åtta timmar. Här renas också vattnet biologiskt av mikroorganismer som livnär sig på ämnen som annars skulle ge vattnet lukt och smak.
  5. Innan vattnet pumpas ut på ledningsnätet behandlas det med uv-ljus som är ett effektivt desinfektionsmedel mot exempelvis parasiter, så som cryptosporidium.
  6. Därefter tillsätts en liten mängd kloramin för att säkerställa högsta kvalitet fram till kranen.