Till sidans huvudinnehåll

Dricksvatten

Såhär görs det

Vattentorn

För att vatten alltid ska finnas tillgängligt, alla tider på dygnet, lagras vattnet i reservoarer och vattentorn.

Det går åt mest vatten på morgonen och kvällen men mängden vatten som produceras är jämnt fördelad över dygnet. När åtgången är låg fyller man upp vattentornen. När behovet ökar kan man använda det vatten som lagrats. Vattentornen utjämnar också trycket i ledningarna. Områden som ligger högt upp skulle inte få något vatten utan vattentornen.

I Stockholm och Huddinge finns sammanlagt 11 vattentorn och dessutom många pumpstationer som hjälper till att öka trycket på vattnet.