Till sidans huvudinnehåll

Dricksvatten

Såhär görs det

Flera hundra mil vattenledningar

Från Norsborgs och Lovö vattenverk distribueras dricksvatten via ett över 200 mil långt ledningsnät. Det är lika långt som från Stockholm till Istanbul i Turkiet.

Vi levererar dricksvatten till Stockholm och Huddinge kommun och säljer dessutom dricksvatten till Botkyrka, Ekerö, Haninge, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Salem, Strängnäs, Tyresö och Värmdö kommun.

Från vattenverken pumpas dricksvattnet genom huvudvattenledningar som sedan förgrenar sig i mindre ledningar. Ofta finns det alternativa vägar för vattnet att komma fram till dig för att så få som möjligt ska drabbas vid eventuella driftstopp.

Ledningssystemet är i huvudsak uppbyggt av gråjärns-, segjärns- och stålledningar. På senare år har det blivit allt vanligare att lägga ledningar av plast, främst PE och PVC. Det är tåliga material och de påverkar inte vattnets kvalitet.

För att försäkra oss om att vattnet håller samma goda kvalitet hela vägen till din vattenkran tas prover på vattnet både i ledningsnätet och hos kunder.