Till sidans huvudinnehåll

Dricksvatten

Såhär görs det

Vattenverk

Stockholms dricksvatten produceras vid Norsborgs och Lovö vattenverk. Vattnet renas i flera steg innan det pumpas ut på ledningsnätet och levereras hem till dig.

Varje dygn producerar vi cirka 410 000 kubikmeter dricksvatten till en och en halv miljon människor i Stockholmsområdet. Det blir så mycket dricksvatten att vi skulle kunna fylla Globen fyra gånger på en vecka! Stockholms dricksvatten är mjukt, 4-6º dH.

Våra vattenverk

Norsborgs vattenverk

Sedan början av 1900-talet har Norsborgs vattenverk, ett av Nordens största verk, producerat dricksvatten till stockholmarna.

Vattenverket består av två produktionslinjer, Västra och Östra verket. Den västra delen byggdes först och invigdes under pompa och ståt av kung Oscar II 1904. Den östra delen stod klar 1974.

Norsborgs vattenverk har under åren byggts om och förbättrats, men många av teknikerna som används idag är i grunden samma som när verket byggdes.

Lovö vattenverk

Lovö vattenverk står för cirka 40 % av vattenproduktionen i Stockholm.

Lovö vattenverk ligger i Ekerö kommun, i närheten av Drottningholm. Verket invigdes 1933 av kung Gustav V. Det var en anläggning helt i tiden, med en modern arkitektur och en automatiserad process. Verket är ritat och byggt i klassisk 30-talsfunkisstil av arkitekten Paul Hedqvist.

Vattenverket har under åren byggts om och förbättrats, men många av teknikerna som används idag är i grunden samma som när det byggdes.