Till sidans huvudinnehåll

Avloppsvatten

Så renas det

Avloppsreningsverk

Våra två avloppsreningsverk i Henriksdal och Bromma tar emot avloppsvatten från drygt en miljon människor och industrier i Stockholm, Huddinge samt grannkommunerna Haninge, Nacka, Tyresö, Järfälla, Sundbyberg och Ekerö.

H-dal_HR-MU1817427.png

I avloppsreningsverken renas avloppsvattnet med mekaniska, kemiska och biologiska metoder innan det släpps ut i Östersjön. Vi har högt ställda krav på avloppsreningen så att vattnet som släpps ut i Östersjön är så rent som möjligt och inte skadar naturen.

Det är inte bara avloppsvatten från hushåll och industrier som reningsverken tar emot. Till reningsverken kommer även dagvatten, det vill säga regnvatten och smältvatten från snö.

I reningsprocessen uppstår restprodukter som vi tar tillvara och återför till samhället. Exempel är biogas, fjärrvärme och ett näringsrikt slam. 

Bromma reningsverk

Bromma avloppsreningsverk renar avloppsvatten från cirka 290 000 människor i Stockholms norra och västra delar, Sundbyberg samt delar av kommunerna Järfälla och Ekerö.

Verket består av två anläggningar, Åkeshov och Nockeby, där avloppsvattnet renas i flera steg. Det renade avloppsvattnet leds sedan via en bergtunnel till Saltsjön.

Första reningsverket i Sverige

Åkeshovsanläggningen var inte bara det första reningsverket i Stockholm utan också det första i Sverige. Det invigdes 1934 och har sedan dess byggts ut och förbättrats i flera etapper. Nockebyanläggningen byggdes 1966. De båda anläggningar går idag under namnet Bromma reningsverk.

Bromma reningsverk avvecklas

2013 togs beslut att Bromma reningsverk ska avvecklas. En tunnel byggs istället för att leda avloppsvatten från västerort till Henriksdals reningsverk.

Henriksdals reningsverk

Henriksdals reningsverk är Sveriges största avloppsreningsverk och är till största delen insprängt i berg. Verket omfattar cirka 300 000 m² och har cirka 18 km tunnlar.

Reningsverket renar avloppsvatten från cirka 780 000 människor i framför allt centrala och södra Stockholm samt kommunerna Nacka, Tyresö, Haninge och Huddinge.

Henriksdals reningsverk invigdes 1941. När verket byggdes ut 1953 fördubblades kapaciteten. Sedan dess har reningsverket byggts ut i etapper med bland annat kemisk och biologisk rening. 2010 gjordes den senaste utbyggnaden vilket ökade kapaciteten att producera biogas samtidigt som luktstörande verksamheter byggdes in i berget.

Ett av världens modernaste reningsverk

En omfattande modernisering av reningsverket pågår.  Eftersedimenteringsbassängerna ersätts med modern membranteknik som kommer att kunna rena mer än dubbelt så mycket vatten som idag och dessutom mer effektivt.