Till sidans huvudinnehåll

Trekantens skärmbassäng

I den västra delen av sjön Trekanten vid Liljeholmen och Gröndal ligger en  reningsanläggning. Dagvattnet som hamnar här kommer från flera bostadsområden, industrier, spårväg och trafikleder som Essingeleden och Södertäljevägen.

Anläggningen byggdes 2009 och har stor betydelse för Trekanten genom att markant minska mängden miljöbelastande ämnen. Inte minst fosfor och kväve samt tungmetaller som koppar och zink. Gillar du att bada i sjön, har du anläggningen att tacka för mycket.

Det är en så kallad skärmbassäng som består av en lång flytbrygga med dukar som hänger ner till botten och separerar sjöns vatten från dagvattnet som renas.

Trekanten_illustration.png

Bilden visar anläggningens funktion och hur reningen går till i två steg.

  1. Först skiljs olja och andra föroreningar bort från dagvattnet. Den olja som eventuellt följer med dagvattnet flyter upp till ytan så att det skiljs från vattnet. Det sker främst i den första bassängen. Oljan som hamnar här tas bort med hjälp av en spol- och sugbil.
  2. I steg två sker sedimentering, det är när partiklar som fosfor, kväve och tungmetaller sjunker till botten. I bassängens första del faller de grövre partiklarna mot botten, medan de finkorniga partiklarna singlar ner i andra delen. Ju mindre partiklarna är desto mer tid behövs för att sedimentera. Att rena vattnet i den här anläggningen tar ungefär 20 timmar. Partiklarna som fastnat på botten tas så småningom bort med muddring.

Alla kan bidra till renare vattendrag

Med små och stora handlingar kan alla bidra till renare vattendrag. Kasta inte fimpar, snus, tuggummi eller annat skräp på marken. Tänk också igenom hur du använder bilen. Kör inte i onödan, släpp ut mindre avgaser och tvätta alltid bilen i en hall med brunnar som tar hand om smutsvattnet.

Anläggningar som tar hand om dagvattnet

Lugnets urbana våtmarksanläggning

Våtmarksanläggningen vid Lugnets terrass renar det dagvatten som rinner hit från närliggande gator i Hammarby sjöstad innan det rinner vidare ut i Hammarby sjö.

Mårtensdals dagvattenanläggning

Anläggningen i Mårtensdalsparken renar dagvatten som rinner hit från närliggande vägar, delar av Hammarbybacken och rondellen som ansluter till Hammarby allé.

Trekantens skärmbassäng

Reningsanläggningen i Trekanten och renar dagvatten som rinner hit från bostadsområden i Liljeholmen och Gröndal, från industrier och stora trafikleder så sjön ska gå att bada i.

Hornstulls strands skärmbassäng

Hornstulls strand dagvattenanläggning renar det regn- och smältvatten som rinner via ledningar från Södra station, delar av Ringvägen, Hornsgatan, Långholmsgatan samt Tantolunden innan det rinner ut i Årstaviken.

Skyltprogram ska öka kunskapen om dagvatten

Dagvattenanläggningar är grönskande inslag i stadsmiljön som gör Stockholm grönare. Men anläggningarnas egentliga syfte är till för att skydda staden. Deras funktion är att motverka översvämningar och förhindra skräp,

Se alla artiklar inom det här ämnet