Till sidans huvudinnehåll

Varje biltvätt spelar roll

Varje biltvätt har en stor påverkan på miljön. Tvätta alltid din bil i en professionell biltvätt eller tvätthall, så bidrar du till att skydda miljön. Biltvättar är utrustade med oljeavskiljare och reningsutrustning som förhindrar att miljöskadliga ämnen som oljerester, tungmetaller, asfaltsrester och kemikalier rinner ut i naturen.

Att tvätta bilen på gatan eller garageuppfarten är skadligt för miljön. Det smutsiga vattnet rinner ner i dagvattenbrunnar och kan hamna direkt i en sjö nära dig. Det leder till försämrad vattenkvalitet i sjöar och vattendrag, vilket är negativt för människor som vill bada och fiska, och för alla organismer som lever i vattnet. Bor du vid östra Mälaren befinner du dig ett vattenskyddsområde och har ett extra stort ansvar att värna om vattnet, så att Mälaren fortsatt kan vara en underbar plats och törstsläckare för miljoner stockholmare.

På en biltvätt finns speciella brunnar som tar hand om smutsvattnet. Miljögifterna samlas upp och renas först på plats och leds sedan vidare till vårt reningsverk där det genomgår ytterligare rening innan det släpps ut i Östersjön.

4 råd till dig med bil för att skydda miljön

  • Tvätta bilen i en biltvätt eller tvätthall. Tvättar du bilen på gatan eller tomten rinner miljöfarligt smuts och tvättmedel ner i brunnarna och ut i sjön.
  • Använd miljömärkta bilvårdsprodukter.
  • Gå, cykla eller åk kollektivt istället för att köra bil i onödan
  • Lämna in gamla olje- och glykolrester till en miljöstation eller återvinningscentral

Vad säger lagen?

Enligt miljöbalkens hänsynsregler ska alla som bedriver en nedsmutsande verksamhet göra vad som krävs och är möjligt för att förebygga och motverka skador på miljön. Lagen gäller även privatpersoner. Undvik därför att tvätta bilen så att föroreningar riskerar att hamna i gatubrunnar och diken.