Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Vattentorn

I Stockholm och Huddinge finns totalt elva vattentorn som Stockholm Vatten och Avfall äger och förvaltar. Vattentornen är byggda mellan 1879 och 1973 och har samtliga ett större eller mindre behov av renovering och förbättring. Renovering av dessa behöver göras för att kunna hantera den ökade förbrukningen av dricksvatten.

Förnyelse av Ugglevikens vattentorn

Flygfot över Lill Jansskogen där man ser Uggleviksreservoaren sticka upp bland träden

Ugglevikens vattentorn på Norra Djurgården i Stockholm byggdes 1935 och är ett av de äldsta vattentornen som Stockholm Vatten och Avfall äger. Vattentornet är en viktig pusselbit i hela ledningssystemet för dricksvatten i Stockholm och har likt våra andra vattentorn, en viktig uppgift att hålla trycket i ledningsnätet, utjämna vattenförbrukningen över dygnet och fungera som reserv vid planerade eller oplanerade händelser. Just nu planeras en nybyggnad av Ugglevikens vattentorn.

Vi renoverar Trekantens vattentorn

Trekantens vattentorn ligger vid Liljeholmen ovanför sjön Trekanten

På Nybohovsberget i Stockholm ligger Trekantens vattentorn som är det största av totalt elva vattentorn som Stockholm Vatten och Avfall äger. Trekanten har varit en central roll för Stockholms dricksvattenförsörjning sedan början på 1900-talet, och är nu i behov av en grundlig upprustning. Trekanten renoveras sedan 2019 och renoveringsarbetet planeras att vara klart under 2027. 

Vi renoverar Länna vattentorn

Länna-Torn-0135.jpg

I Huddinge kommun ligger Länna vattentorn som byggdes under 1960-talet och som likt ovanstående vattentorn just nu håller på att renoveras. Renoveringen innebär att vi ser över tornet både in- och utvändigt, med arbeten som innefattar alltifrån reparation av vattenbehållare till modernisering av elsystem. Renoveringen av Länna vattentorn planeras att pågå fram till och med 2023. 

Planering av utbyggnad/renovering av Tensta vattentorn 

Tensta vattentorn är ett välbekant landmärke i västra Stockholm
Tenstas vattentorn är belägen inom Tensta i nordvästra Stockholm, och togs i drift 1969. Nu, drygt 50 år efter driftsättningen, är vattentornet i behov av en renovering samt utbyggnad. Sammantaget planeras dessa arbeten att starta 2025 och avslutas 2031. Då är själva renoveringen men även utbyggnaden av vattentornet är inräknat. 

En renoveringsplan för samtliga vattentorn

För att kunna hantera den ökade förbrukningen av dricksvatten i takt med att folkmängden i Stockholms stad ökar, behöver samtliga vattentorn som vi äger renoveras. Därför finns även en renoveringsplan för våra vattentorn nedan.

  • Stuvsta vattentorn
  • Sätras vattentorn
  • Björnkulla vattentorn
  • Högdalens vattentorn
  • Tallkrogens vattentorn
  • Fornborgens vattentorn
  • Vanadislundens vattentorn