Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Stockholms framtida vattenförsörjning

Vattentorn

I Stockholm och Huddinge finns totalt elva vattentorn som Stockholm Vatten och Avfall äger och förvaltar. Vattentornen är byggda mellan 1879 och 1973 och har samtliga ett större eller mindre behov av renovering och förbättring. Renovering av dessa behöver göras för att kunna hantera den ökade förbrukningen av dricksvatten, i takt med att folkmängden i Stockholms stad ökar.

Uggleviken-Torn-2-0164.jpg

Förnyelse av Ugglevikens vattentorn

Ugglevikens vattentorn på Norra Djurgården i Stockholm byggdes 1935 och är ett av de äldsta vattentornen som Stockholm Vatten och Avfall äger. Vattentornet är en viktig pusselbit i hela ledningssystemet för dricksvatten i Stockholm och har likt våra andra vattentorn, en viktig uppgift att hålla trycket i ledningsnätet, utjämna vattenförbrukningen över dygnet och fungera som reserv vid planerade eller oplanerade händelser. Just nu planeras en nybyggnad av Ugglevikens vattentorn.

Trekanten-Torn-2-0270.jpg

Vi renoverar Trekantens vattentorn

På Nybohovsberget i Stockholm ligger Trekantens vattentorn som är det största av totalt elva vattentorn som Stockholm Vatten och Avfall äger. Trekanten har varit en central roll för Stockholms dricksvattenförsörjning sedan början på 1900-talet, och är nu i behov av en grundlig upprustning. Trekanten renoveras sedan 2019 och renoveringsarbetet planeras att vara klart under 2027. 

Länna-Torn-0135.jpg

Vi renoverar Länna vattentorn

I Huddinge kommun ligger Länna vattentorn som byggdes under 1960-talet och som likt oavstående vattentorn just nu håller på att renoveras. Renoveringen innebär att vi ser över tornet både in- och utvändigt, med arbeten som innefattar alltifrån reparation av vattenbehållare till modernisering av elsystem. Renoveringen av Länna vattentorn planeras att pågå fram till och med 2023. 

Tensta-Torn-0501.jpg

Vi planerar just nu att renovera/förnya Tensta vattentorn

En renoveringsplan för samtliga vattentorn

För att kunna hantera den ökade förbrukningen av dricksvatten i takt med att folkmängden i Stockholms stad ökar, behöver samtliga vattentorn som vi äger renoveras. Därför finns även en renoveringsplan för vattentornen nedan.

  • Stuvsta vattentorn
  • Sätras vattentorn
  • Björnkulla vattentorn
  • Högdalens vattentorn
  • Tallkrogens vattentorn
  • Fornborgens vattentorn
  • Vanadislundens vattentorn