Till sidans huvudinnehåll

Sommartips för avfallskärl

På sommaren när värmen stiger kan dålig lukt uppstå. Det är även viktigt att se över placeringen av kärlen så att sophämtaren inte behöver krypa in i buskage för att få tag på dem. Här är några tips för sommaren.

Kärlens placering

  • Vägen från sopkärlen till sopbilen ska vara plan och hårdgjord. Gräsmatta, grus, ojämn stenbeläggning, halkiga ytor som lera och sluttningar till och från sopkärlet är inte acceptabelt ur arbetsmiljösynpunkt.
  • Klipp ner trädgrenar och buskar som hänger ner över kärlen eller på vägen fram till kärlen.
  • Grindar ska vara lätta att öppna och stänga.
  • Tänk på att inte ha hund lös på tomten under hämtdagen.

Lukt och skadedjur

  • Under sommaren är det bra att placera matavfallskärlet i skugga om du har möjlighet till det.
  • Lägg ett par tomma matavfallspåsar i botten av kärlet för att suga upp fukt från påsarna.
  • Tänk på att inte fylla dina sopkärl så att locket glappar. Då lockas fåglar och andra skadedjur till kärlet.
  • Skölj av illaluktande matrester så som räk- och kräftskal i kallt vatten och lägg dem i dubbla påsar, väl förslutet. Eller fyll en ren matavfallspåse och lägg i frysen fram till hämtdagen.
  • Spola ur kärlet då och då för att undvika dålig lukt, bakterier och eventuella fluglarver och flugor. Du kan spreja med ättika för att få bort lukt och bakterier. Detta tips gäller för både matavfallskärlet och det vanliga sopkärlet.

Vilken typ av ättika kan man använda?

Det finns färdigblandad trädgårdsättika att köpa i handeln, men vanlig 12-procentig ättikssprit från mataffären är ungefär samma som ogräsättika klass 3 men är billigare. Den kan du använda som den är.

Matavfallssortering för dig som bor i villa eller radhus

Det här sorteras som matavfall

Det är viktigt att rätt saker läggs i matavfallspåsen. Skal och rester som klassas som mat ska dit. Allt annat läggs i vanliga avfallspåsen eller förpackningsinsamlingen.

Håll matavfallspåsen torr

Här är våra bästa tips för att få till en bra och enkel hantering av matavfallet hemma och på jobbet.

Se alla artiklar inom det här ämnet