Till sidans huvudinnehåll

Det är obligatoriskt att sortera ut matavfallet

Sedan förra året ska alla sortera ut matavfallet. Redan tidigare var det obligatoriskt för restauranger men nu är det även obligatoriskt för hushåll och övriga verksamheter.

Datum att hålla reda på

 • Januari 2021 blev det obligatoriskt för restauranger och storkök som serverar fler än 25 portioner/dag att sortera ut sitt matavfall.
 • Januari 2023 blev det obligatoriskt att sortera ut matavfall i:
  • hushåll, både villor och flerbostadshus (se undantag nedan)
  • övriga verksamheter. Det kan vara kontor, frisörsalonger, bilverkstäder med mera.
 • Från 1 januari 2024 är det inte längre tillåtet att sortera matavfall genom att använda matavfallskvarn som går direkt till avloppet. Har du kvarn behöver du beställa matavfallsinsamling.
 • Under sensommaren/hösten 2024 blir det obligatoriskt för flerbostadsfastigheter som har följande tekniklösningar för hämtning av restavfall:
  • 240 liters säck
  • mobil sopsug utan separat nedkast för matavfall
  • stationär sopsug utan separat nedkast
  • Om har ni möjlighet - gå över från säck- till kärlabonnemang. Det mycket bättre både utifrån kostnad och arbetsmiljö.
  • VIKTIGT: Tillhör din fastighet denna kategori behöver ni inte ansöka om dispens.

Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar

 • Ni som fastighetsägare ansvarar för att boende och verksamheter i huset kan sortera ut matavfallet.
 • Om det inte går att införa matavfallsinsamling på grund av fastighetens utformning kan ni ansöka om tillfällig dispens hos miljöförvaltningen.
 • Tillsynskostnaden debiteras fastighetsägaren. Anser miljöförvaltningen att ni kan ha matavfallsinsamling och ni inte har abonnemang kan de utdela vite.

Har din fastighet installerat matavfallskvarn i alla kök, där matavfallet går direkt ut i avloppsnätet, så behöver ni hitta en annan lösning för matavfall då kvarn inte längre är en godkänd tekniklösning.

Läs mer på sidan matavfallskvarn – viktigt att veta.

Sopsugar utan matavfallsinkast och säckkunder

Har din fastighet stationär eller mobil sopsug utan separat inkast för matavfall eller 240-literssäck för sitt restavfall ska ni börja sortera matavfall i gröna plastpåsar under sensommaren/hösten 2024. Påsarna separeras sedan från restavfallet i vår nya eftersorteringsanläggning Resursutvinning Stockholm. Har ni dessutom installerat matavfallskvarnar kan ni fortsätta att använda dessa fram till sensommaren/hösten 2024.

Läs mer om sortering i den gröna plastpåsen.

Bor du i lägenhet – gör dig redo att sortera!

Det är din hyresvärd eller styrelsen i bostadsrättsföreningen som ansvarar för att du som boende i huset kan sortera ut matavfallet.  

När ni fått matavfallsinsamling i ditt hus behöver du bara skapa en rutin för att sortera ut matavfallet. Du får påshållare och påsar av din fastighetsägare. Sedan är det bara att köra igång.

Villa- och radhusägare

Om du redan sorterar ut ditt matavfall så kan du bara fortsätta som vanligt. Har du inte kommit igång? Nu är en bra tid att starta din nya vana.

Om du inte har matavfallsinsamling idag gäller följande:

 • Du behöver beställa matavfallsinsamling då det är obligatoriskt. Detta gör du här.
 • Bor du i ett radhusområde där ni har gemensam avfallshantering behöver styrelsen beställa matavfallsinsamling för samfälligheten. 
 • Sorterar du med hjälp av kompost eller bokashi behöver du anmäla det till miljöförvaltningen. Länk till stadens webb om kompost. 

Varför är det obligatoriskt?

Matavfall är en viktig resurs, som vi ska ta hand om. Maten ska förstås ätas upp, men skal och rens är värdefullt.

Idag sorteras knappt 30 procent av det matavfall som vi stockholmare skapar. Sverige har som mål att minst 75 procent av matavfallet ska sorteras ut för att bli biogödsel och biogas. Att göra det obligatoriskt är ett steg i det arbetet.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2019 om obligatorisk matavfallsinsamling i Stockholms stad. Obligatoriet började gälla januari 2021 för Stockholms restauranger, storkök och andra verksamheter som serverar 25 portioner eller mer per dag. I januari 2023 infördes även obligatorium för hushåll, både villor och flerfamiljshus, samt för övriga företag som till exempel har pentryn/kök för sina anställda.

Minska ditt matsvinn

Välj att ta vara på maten

Vi behöver bli bättre på att slänga mindre mat. Att planera matinköp, förvara maten rätt och att använda de rester som uppstår.

Förvara maten rätt för att undvika matsvinn

Vill du undvika att maten blir dålig för snabbt eller att grönsaker får köldskador? Här är några tips för hur du bäst förvarar din mat.

Därför är det bra att sortera ut matavfallet

Genom att matavfallssortera hjälper du till att göra Stockholm till en klimatsmart och fossilbränslefri stad. Samtidigt kan du spara pengar.

Se alla artiklar inom det här ämnet