Till sidans huvudinnehåll

Matavfallskvarn – viktigt att veta

Efter ett EU-direktiv fattade regeringen beslut i december 2022 om ändrade regler för matavfall som börjar gälla första januari 2024. Från det datumet blir sortering av matavfall med avfallskvarn som går direkt till ledningsnätet inte längre godkänt.

Nej till matavfallskvarnar

Av de nya reglerna framgår tydligt att matavfall ska sorteras och hållas separat från övrigt avfall.

Alla som har avfallskvarnar installerade och kopplade direkt till avloppet i Stockholm måste därför hitta alternativa lösningar för att uppfylla regelverket nästa år. 

VIKTIGT: Om avfallskvarnen däremot är kopplad till en tank eller avskiljare så uppfylls kraven om separat insamling av matavfall.

Om det finns särskilda skäl kan miljöförvaltningen ge dispens för avfallskvarn, exempelvis vid platsbrist för kärl eller arbetsmiljöproblem.

Läs mer på tillstand.stockholm/matavfall/

Naturvårdsverket förtydligar

Naturvårdsverket som vägleder kring de nya reglerna skriver:

” Om avfallskvarnen är kopplad till en tank eller avskiljare så kan kraven på utsortering och därmed separat insamling uppfyllas. Avfallskvarnar som är kopplade direkt till avloppsledningsnätet uppfyller varken kraven på utsortering eller separat insamling. Användningen av en sådan avfallskvarn kräver därför normalt att kommunen har beviljat dispens från kravet på separat sortering.

Tillsynsmyndigheten har enligt 3 kap. 15 b § avfallsförordningen möjlighet att ge dispens i de fall utsortering inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna enligt 16 §. ”

Läs mer på Naturvårdsverket om matavfallskvarnar. 

Läs mer om regeringens beslutade ändringar i avfallsföreskrifterna.