Till sidans huvudinnehåll

Vill någon komma in i din fastighet?

Vi vill ibland komma in i din fastighet för byten eller undersökningar. Samtidigt får vi in rapporter att bedragare utger sig för att vara från oss för att få komma in hos företrädelsevis äldre. Här reder vi ut när och varför vi vill ha tillgång till din fastighet samt när du ska se upp för bedragare.

Bedragare som utger sig för att vara från oss

Periodvis får vi rapporter att någon eller några ringer och uppger sig komma från oss och vill komma in i fastigheten för att spola ledningar. Det är företrädesvis äldre personer som kontaktas. I bland nämns ett pris men det uppges att de ger en rabatt till pensionärer eller äldre människor.

Vi har inget med detta att göra!

Vi spolar inte ledningar i förebyggande syfte

Vi utför inte ledningsarbeten inne i någon fastighet. Vi spolar inte ledningar i förebyggande syften.

Vill en fastighetsägare spola sina ledningar så bokas det in av fastighetsägaren själv. Bor du i lägenhet är det din hyresvärd eller BRF-styrelse som bokar in det och som ska lämna information i förhand till dig.

När vi ringer eller sms:ar dig

Om vi sms:ar dig gör vi det från nummer som skrivs som SVOA (avisering för till exempel Pop-up återbruk) eller SVOAse (information om störning) i din inkorg. Alternativt från något av numren 073-012 21 66 och 076-686 19 71 (avisering om sprängning för Stockholms framtida avloppsrening).

Om vi ringer upp dig så ringer vi alltid från ett nummer som du kan kontrollera att det tillhör oss.

Byte av vattenmätare

Byten av vattenmätare i småhus sker just nu med hjälp av företaget 24 Rör Jour AB. Inför ett byte aviserar vi vilken dag och tid vi kommer och det finns information om hur du bokar om tiden. Vill du kontrollera att ett byte av vattenmätare ska ske på din adress, eller boka om tiden du fick, så ringer du direkt till 24 Rör Jour AB på telefon: 08-24 15 15.

Hela bokningsförfarandet av vattenmätare hanteras av 24 Rör Jour AB. Vi har inte tillgång till deras tidsbokningssystem så vår kundtjänst kan inte boka om en tid åt dig.

Personalen brukar vanligen legitimera sig direkt när de kommer men kan annars göra det på uppmaning. De har alltid arbetskläder som visar vilken firma de arbetar för. Id-kortet de använder är ett så kallat ID06-kort med bild och namn samt logotyp från företaget som utfärdat kortet.

Service och underhåll av LTA-anläggningar

Just nu genomför företaget Pumpsnabben service och underhåll av LTA-anläggningar (lågtrycksavlopp) på uppdrag av oss.

Arbetet utförs på tomten där de spolar ur baljan och servar pumpen. Personalen behöver inte tillträde till fastigheten. Personalen har arbetsklädsel som visar företaget de arbetar för och de kan alltid visa upp legitimation. Bilen de kör har magnetdekaler med vår logotyp.
Våra LTA-anläggningar blir servade ungefär vart 5e år.